Osrednjeslovenska - Prešernov trg
Osrednjeslovenska

Osrednjeslovenska

Reke in sotočjaReke in sotočja

Reke v Sloveniji spadajo k porečjema Črnega in Jadranskega morja. Z izjemo soškega povodja, rečic v Koprskem primorju (Rižana, Reka in Dragonja) in na Krasu, ki se izlivajo v Jadran, tečejo vse druge vode v Dravo ali Savo, desna pritoka Donave. Sava je z 940 kilometri najdaljša reka s porečjem, ki izvira v Sloveniji. Četrtina rečnega toka je na območju Slovenije. En krak, Sava Dolinka, izvira med Karavankami in Julijci v Zelencih med Ratečami in Podkorenom. Drugi krak izvira kot turistično zelo obiskani slap Savica, se izlije v največje stalno Bohinjsko jezero in priteče iz njega kot Sava Bohinjka. Reka Sava poganja turbine večjih hidrocentral (Mavčiče, Moste, Vrhovo, Medvode) in ohlaja jedrsko elektrarno v Krškem. Drava je znana kot najbolj vodnata reka v Sloveniji. Z vodo je bogata skozi celo leto, saj priteče iz Avstrije, kjer jo tudi v poletnem času polnijo ledeniški pritoki. Na kratkem, samo okoli 150 kilometrov dolgem slovenskem odseku njenega toka so sezidali vrsto elektrarn. Reka Mura priteče iz Avstrije in je na začetku več kot 30 kilometrov mejna reka. V nasprotju z reko Dravo in Savo je v Sloveniji ves čas nižinska reka. Ob visoki vodi premešča strugo, ustvarja meandre, drugače pa bolj leno teče k sotočju z reko Dravo. V njenih mrtvih rokavih, močvirjih in jezercih ter obrežnih gozdovih se nahaja pravo bogastvo rastlinskega in živalskega sveta. Smaragdna lepotica Soča izvira v samem osrčju Julijcev, v ledeniško preoblikovani dolini Trente. Reka Soča je v gornjem toku ena izmed petih naravno najbolj ohranjenih rek v Alpah. Njene vode so svetovno znane po endemični soški postrvi in modrozeleni barvi. Zgornji rečni tok je še posebej priljubljen med ljubitelji veslanja na divjih vodah in med športnimi ribiči. Vožnja po brzicah s kanuji, kajaki, splavi in čolni za rafting predstavlja edinstveno doživetje. Na osrednjem delu soškega porečja je nekaj elektrarn. Med večje reke v Sloveniji štejemo še tri savske pritoke: Ljubljanico, Krko in Savinjo. Reka Savinja je poznana predvsem po eni najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi, Logarski dolini, kjer izvira nad slapom Rinka. Ljubljanica je ponikalnica in vodnata kraška reka, ki pride večkrat na zemeljsko površje, kjer ima različna imena: Loški Obrh, Trbuhovica, Pivka, Rak, Stržen, Ljubljanica, Unica. Pred izlivom v reko Savo teče skozi Ljubljano, slovensko glavno mesto, in ji daje poseben čar, ki skozi celo leto pritegne mnoge tuje obiskovalce. Krka, ki ima kraški izvir, je rekracijski in ribolovni biser na Dolenjskem. V njenem zgornjem toku, pri naselju Žužemberk, so zaradi številnih pregrad iz lehnjaka nastali slikoviti slapovi, jezerca in brzice. Po reki Kolpi in Sotli poteka po daljšem odseku slovensko-hrvaška meja. Kolpa je znana po tem, da je v poletnem času najbolj topla slovenska reka. Na rekah Savinji, Savi, Muri, Dravi in Ljubljanici je bilo včasih razvito splavarstvo in čolnarjenje. Z zgraditvijo železnice v 19. stoletju in hidroelektrarn v 20. stoletju se je promet po rekah počas
Reke in sotočja
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si
Kamnik - Reka Kamniška Bistrica

Kamnik je manjše mesto, ki leži na severnem delu osrednje Slovenije, južno od Kamniško-Savinjskih Alp. Je središče občine Kamnik in je poznano kot eno najstarejših ter najlepših srednjeveških mest v Sloveniji. Staro mesto Kamnik je kulturno, upravno, turistično ter industrijsko središče pod slikovitimi južnimi obronki kamniških Alp. Kraj se je razvil na robu kotline ob izhodu Kamniške Bistrice iz ozke ... arrow

Krka - Reka Krka

Reka Krka je najdaljši desni pritok reke Save v Sloveniji. Po dolžini je druga najdaljša slovenska reka in največja reka na Dolenjskem. Večji levi pritoki so Prečna, Višnjica, Račna, Radulja, Senuša in Lokavec. Večji desni pritoki pa so Radeščica, Globočec, Težka voda, Sušica pri Dolenjskih Toplicah, Pendirjevka in Sušica pri Podbočju. Krka izvira v Suhi Krajini, teče najprej v smeri proti jugovzhodu, ... arrow

Litija - Reka Sava

Litija je mesto, ki spada v Občino Litija in se nahaja v osrednjem delu Slovenije. Mesto zaseda oba bregova reke Save, ki je skozi zgodovino odigrala pomembno vlogo. Novejši del – Gradec z železniško postajo se nahaja na levem bregu reke pod hribom Svibno, starejši del mesta pa je na desnem bregu pod vzpetino Sitarjevec. Na naplavinski ravnici na desnem bregu reke je športni park. Kraj se je razvil zarad ... arrow

Logatec - Potok Logaščica

Občina Logatec se razprostira v osrednji Sloveniji, v samem središču Notranjske. Logatec je osrednje in največje naselje sredi Logaškega polja, ki je postalo mesto leta 2006. Kraj se v najstarejših pisnih virih prvič omenja okoli leta 425, in sicer v zemljevidu cestnega omrežja iz obdobja vladavine Rimljanov. Okoli polovica območja logaške občine je zavarovana z režimi varstva naravee, ki se v večini p ... arrow

Medvode - Sotočje Save in Sore

Medvode so manjše mesto in središče občine Medvode. Kraj ima pestro zgodovino in bogato kulturno dediščino. Skozi mesto poteka pomembna prometna cesta, ki povezuje Ljubljano, glavno mesto Slovenije, in Gorenjsko. Na južnem delu Medvod se lokalna cesta odcepi mimo baročnega dvorca Goričane in cerkve svetega Andreja v Gostečah do Škofje Loke. Območje je bilo poseljeno že v času prazgodovine, o čemer prič ... arrow

Mengeš - Potok Pšata

Mesto Mengeš se razprostira na zahodnem delu Kamniškobistriške ravnine, zahodno od Domžal. Je središče občine Mengeš, ki poleg Mengša obsega še kraje Topole, Dobeno in Loka. Izraziti obcestni kraj leži pod slikovitim gričem Gobavica (435 m), na katerem je priljubljena Mengeška koča, ki jo obišče veliko domačinov in okoličanov. Pod hribom Gobavica se vije potok Pšata, na jugozahodnem območju mesta pa se ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča