Slovenija - Blejsko jezero
Slovenija

Slovenija

Slovenija je evropska država med Alpami, Jadranskim morjem in Panonsko nižino.

Reke in sotočjaReke in sotočja

Reke v Sloveniji spadajo k porečjema Črnega in Jadranskega morja. Z izjemo soškega povodja, rečic v Koprskem primorju (Rižana, Reka in Dragonja) in na Krasu, ki se izlivajo v Jadran, tečejo vse druge vode v Dravo ali Savo, desna pritoka Donave. Sava je z 940 kilometri najdaljša reka s porečjem, ki izvira v Sloveniji. Četrtina rečnega toka je na območju Slovenije. En krak, Sava Dolinka, izvira med Karavankami in Julijci v Zelencih med Ratečami in Podkorenom. Drugi krak izvira kot turistično zelo obiskani slap Savica, se izlije v največje stalno Bohinjsko jezero in priteče iz njega kot Sava Bohinjka. Reka Sava poganja turbine večjih hidrocentral (Mavčiče, Moste, Vrhovo, Medvode) in ohlaja jedrsko elektrarno v Krškem. Drava je znana kot najbolj vodnata reka v Sloveniji. Z vodo je bogata skozi celo leto, saj priteče iz Avstrije, kjer jo tudi v poletnem času polnijo ledeniški pritoki. Na kratkem, samo okoli 150 kilometrov dolgem slovenskem odseku njenega toka so sezidali vrsto elektrarn. Reka Mura priteče iz Avstrije in je na začetku več kot 30 kilometrov mejna reka. V nasprotju z reko Dravo in Savo je v Sloveniji ves čas nižinska reka. Ob visoki vodi premešča strugo, ustvarja meandre, drugače pa bolj leno teče k sotočju z reko Dravo. V njenih mrtvih rokavih, močvirjih in jezercih ter obrežnih gozdovih se nahaja pravo bogastvo rastlinskega in živalskega sveta. Smaragdna lepotica Soča izvira v samem osrčju Julijcev, v ledeniško preoblikovani dolini Trente. Reka Soča je v gornjem toku ena izmed petih naravno najbolj ohranjenih rek v Alpah. Njene vode so svetovno znane po endemični soški postrvi in modrozeleni barvi. Zgornji rečni tok je še posebej priljubljen med ljubitelji veslanja na divjih vodah in med športnimi ribiči. Vožnja po brzicah s kanuji, kajaki, splavi in čolni za rafting predstavlja edinstveno doživetje. Na osrednjem delu soškega porečja je nekaj elektrarn. Med večje reke v Sloveniji štejemo še tri savske pritoke: Ljubljanico, Krko in Savinjo. Reka Savinja je poznana predvsem po eni najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi, Logarski dolini, kjer izvira nad slapom Rinka. Ljubljanica je ponikalnica in vodnata kraška reka, ki pride večkrat na zemeljsko površje, kjer ima različna imena: Loški Obrh, Trbuhovica, Pivka, Rak, Stržen, Ljubljanica, Unica. Pred izlivom v reko Savo teče skozi Ljubljano, slovensko glavno mesto, in ji daje poseben čar, ki skozi celo leto pritegne mnoge tuje obiskovalce. Krka, ki ima kraški izvir, je rekracijski in ribolovni biser na Dolenjskem. V njenem zgornjem toku, pri naselju Žužemberk, so zaradi številnih pregrad iz lehnjaka nastali slikoviti slapovi, jezerca in brzice. Po reki Kolpi in Sotli poteka po daljšem odseku slovensko-hrvaška meja. Kolpa je znana po tem, da je v poletnem času najbolj topla slovenska reka. Na rekah Savinji, Savi, Muri, Dravi in Ljubljanici je bilo včasih razvito splavarstvo in čolnarjenje. Z zgraditvijo železnice v 19. stoletju in hidroelektrarn v 20. stoletju se je promet po rekah počas
Reke in sotočja
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si
Boka - Soča

Soča je alpska reka na zahodnem delu Slovenije in v severni Italiji. Izvira iz kraškega izvira v spodnjem predelu pobočja Velike Dnine, teče po dolini Trente in nato skozi Bovško kotlino, ki jo obdaja venec visokih gora. Za porečje Soče se uporablja ime Posočje. Večji levi pritoki Soče so Vipava, Idrijca in Tolminka. Večji desni pritoki so Boka, Učja in Koritnica. Reka s svojo posebno zelenomodro barv ... arrow

Cerkno

Cerkno je manjše naselje, ki je gospodarsko, upravno in kulturno središče Cerkljanske. Leži ob potoku Cerknica v cerkljansko-idrijskem predalpskem svetu. Čez ta predel vodijo naravni prehodi iz Selške in Poljanske doline proti dolini Idrijce. Cerkljanska je bila naseljena že v obdobju Ilirov in Keltov. O obdobju Rimljanov pričajo najdbe in ostanki na Gradišču. Od 11. do 14. stoletja je bilo Cerkno pod vl ... arrow

Dolenjske Toplice - Potok Sušica

Dolenjske Toplice so manjše naselje, ki se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije. Leži na zahodnem robu Novomeške kotline ob potoku Sušica in križišču lokalnih cest iz Soteske, Novega mesta in Podturna. Potok Sušica je dolg, dokaj muhast potok, ki velikokrat presuši. V večini teče po kraškem terenu, na določenih predelih ponikne in je nato struga suha. Pojav je najbolj pogost ob pomanjkanju padavin in ... arrow

Hotavlje

Hotavlje so manjše naselje, ki se nahaja v slikoviti Poljanski dolini. Dolino, nekdaj del Loškega gospostva, sestavlja več zanimivih krajev, ki jih povezuje skupna zgodovina, sedaj pa so povezani v občini Gorenja vas – Poljane. Zgodovinski viri o dolini segajo v leto 973, ko je nemški cesar Oton II. del doline skupaj s Selško dolino in Škofjo Loko daroval freisinški škofiji na Bavarskem, ki je predelu ... arrow

Ilirska Bistrica - Potok Bistrica

Mesto Ilirska Bistrica se nahaja na vozlišču cest proti Kozini, Postojni, Kvarnerskemu zalivu ter ob pomembni železniški progi proti pristanišču Reka na Hrvaškem. Kraj je postal trg leta 1911 in mesto leta 1947. Domačini so zaposleni predvsem v industriji. Ilirska Bistrica je središče občine Ilirska Bistrica, ki zajema vzhodni del Brkinov, del kraškega Podgrajskega podolja, Reško dolino in gozdnato Sne ... arrow

Kajakaški center Solkan - Reka Soča

Solkan je manjše predmestno naselje v Občini Nova Gorica. Spada med najstarejša naselja v Posočju. V zadnjih letih se kraj razvija in postaja športno rekreativno, multikulturno in kulinarično središče Goriške. Največje krajevne znamenitosti so Solkanski most, ki ima najdaljši kamniti lok na svetu, cerkev na Sveti Gori, Vila Bartolomei, v kateri domuje Goriški muzej, župnijska cerkev svetega Štefana s s ... arrow

Kamnik - Reka Kamniška Bistrica

Kamnik je manjše mesto, ki leži na severnem delu osrednje Slovenije, južno od Kamniško-Savinjskih Alp. Je središče občine Kamnik in je poznano kot eno najstarejših ter najlepših srednjeveških mest v Sloveniji. Staro mesto Kamnik je kulturno, upravno, turistično ter industrijsko središče pod slikovitimi južnimi obronki kamniških Alp. Kraj se je razvil na robu kotline ob izhodu Kamniške Bistrice iz ozke ... arrow

Kočevje - Reka Rinža

Kočevje je manjše mesto ob slikoviti reki Rinži na zahodnem delu Dolenjske. Reka Rinža je edina reka na Kočevskem območju, ki je dolga 14 kilometrov. Je značilna kraška reka, ki ponikne v podzemlje in se nato kot Bilpa izliva v reko Kolpo. Izvir reke je Reberski studenec, ki se nahaja ob vznožju Stojne za vasjo Mrtvice. Med svojim tokom po Kočevskem polju dobiva reka Rinža več pritokov s Stojne, ki so zn ... arrow

Kopališče Lajšt

Kopališče Lajšt je naravno kopališče, ki poleti pritegne mnogo domačinov in drugih obiskovalcev, saj se nahaja v čudoviti neokrnjeni naravi. Kopališče Lajšt je del območja Krajinskega parka Zgornja Idrijca, ki se razteza od mesta Idrije do roba Golakov. Znotraj parka najdemo številne botanične in geološke zanimivosti, ki sodijo v vrh slovenske naravne dediščine. Področje je pravi raj za gorsko kolesarjen ... arrow

Krka - Reka Krka

Reka Krka je najdaljši desni pritok reke Save v Sloveniji. Po dolžini je druga najdaljša slovenska reka in največja reka na Dolenjskem. Večji levi pritoki so Prečna, Višnjica, Račna, Radulja, Senuša in Lokavec. Večji desni pritoki pa so Radeščica, Globočec, Težka voda, Sušica pri Dolenjskih Toplicah, Pendirjevka in Sušica pri Podbočju. Krka izvira v Suhi Krajini, teče najprej v smeri proti jugovzhodu, ... arrow

Laško - Reka Savinja

Laško je slikovito manjše mesto v zahodnem delu srednje Slovenije. Je upravno, gospodarsko, kulturno in geografsko središče Občine Laško. Kraj se kot trg prvič omenja leta 1227, mestne pravice pa je dobilo leta 1927. Od takrat se je razvijalo kot trgovski, industrijski, obrtni in turistični kraj. Staro mestno jedro se nahaja pod hribom Hum, od koder je čudovit razgled na mesto in okolico. Glavni trgi v s ... arrow

Litija - Reka Sava

Litija je mesto, ki spada v Občino Litija in se nahaja v osrednjem delu Slovenije. Mesto zaseda oba bregova reke Save, ki je skozi zgodovino odigrala pomembno vlogo. Novejši del – Gradec z železniško postajo se nahaja na levem bregu reke pod hribom Svibno, starejši del mesta pa je na desnem bregu pod vzpetino Sitarjevec. Na naplavinski ravnici na desnem bregu reke je športni park. Kraj se je razvil zarad ... arrow

Logatec - Potok Logaščica

Občina Logatec se razprostira v osrednji Sloveniji, v samem središču Notranjske. Logatec je osrednje in največje naselje sredi Logaškega polja, ki je postalo mesto leta 2006. Kraj se v najstarejših pisnih virih prvič omenja okoli leta 425, in sicer v zemljevidu cestnega omrežja iz obdobja vladavine Rimljanov. Okoli polovica območja logaške občine je zavarovana z režimi varstva naravee, ki se v večini p ... arrow

Mala korita Soče

Mala korita Soče se nahajajo ob odcepu proti Vrsniku in Vasi na skali pri dolini Lepene. Dolga so 100 metrov, globoka do 6 metrov in ponekod ožja od enega metra. Korita se pojavljajo po celotnem porečju reke Soče. Korita so vrsta plitve in ozke skalnate doline s prepadnimi stenami. Čez Mala korita Soče vodi kamniti most, od koder imamo čudovit razgled na smaragdno reko Sočo. V bližini Malih koritih se na ... arrow

Maribor - Reka Drava

Skozi Maribor se vije reka Drava, ki je igrala pomembno vlogo skozi starejšo zgodovino mesta. Nastanek mesta je bil tesno povezan z njenim prehodom. Čez reko Dravo vodi Stari most (Glavni most, Dravski most), Koroški most, Titov most in Studenška brv. Stari most je bil v vojnih časih vzrok za razne nevarnosti, v mirnem času pa vir za zaslužek. Zgrajen je bil med leti 1906 in 1912. Spada med ene od lepših ... arrow

Medvode - Sotočje Save in Sore

Medvode so manjše mesto in središče občine Medvode. Kraj ima pestro zgodovino in bogato kulturno dediščino. Skozi mesto poteka pomembna prometna cesta, ki povezuje Ljubljano, glavno mesto Slovenije, in Gorenjsko. Na južnem delu Medvod se lokalna cesta odcepi mimo baročnega dvorca Goričane in cerkve svetega Andreja v Gostečah do Škofje Loke. Območje je bilo poseljeno že v času prazgodovine, o čemer prič ... arrow

Mengeš - Potok Pšata

Mesto Mengeš se razprostira na zahodnem delu Kamniškobistriške ravnine, zahodno od Domžal. Je središče občine Mengeš, ki poleg Mengša obsega še kraje Topole, Dobeno in Loka. Izraziti obcestni kraj leži pod slikovitim gričem Gobavica (435 m), na katerem je priljubljena Mengeška koča, ki jo obišče veliko domačinov in okoličanov. Pod hribom Gobavica se vije potok Pšata, na jugozahodnem območju mesta pa se ... arrow

Mojstrana - Reka Sava Dolinka

Mojstrana je manjše gručasto naselje, ki se v pisnih virih prvič omenja leta 1590. Vas se nahaja ob stiku Zgornjesavske doline s stransko dolino Vrata. Na nastanek in razvoj kraja je močno vplivalo fužinarstvo, saj so konec 14. stoletja v bližini začeli kopati in taliti železovo rudo. Mojstrana je pomembno izhodišče v tri slikovite doline, ki so Kot, Vrata in Krma. Po zgraditvi gorenjske železnice v le ... arrow

Most na Soči - Sotočje Soče in Idrijce

Most na Soči je slikovito naselje v Zgornjem Posočju, na južnem predelu Tolminske doline v severozahodnem območju Slovenije. Kraj spada v občino Tolmin, katere večji del se razprostira v dolini smaragdne Soče. Most na Soči je pomembno staro prometno križišče med dolinama Idrijce in Soče ter Baško grapo. Bogate arheološke najdbe uvrščajo kraj med najbolj pomembne prazgodovinske naselbine v Sloveniji. Na ... arrow

Nazarje - Sotočje Savinje in Drete

Nazarje je novejše naselje, ki se nahaja v Zgornji Savinjski dolini. Naselje je bilo večinoma zgrajeno v času po drugi svetovni vojni in se razteza ob sotočju Drete in Savinje. Za pokrajino doline je značilno predalpsko hribovje, ravninski svet se razteza le ob reki Dreti in v spodnjem delu njenih pritokov. V Nazarju so največje kulturne znamenitosti grad Vrbovec, Muzej Vrbovec – Muzej gozdarstva in les ... arrow

Otočec - Reka Krka

Otočec je manjše naselje, ki spada v Občino Novo mesto. Do sredine 20. stoletja se je kraj imenoval Šempeter po župnijski cerkvi svetega Petra. Danes je urbanizirano podeželsko naselje in pomembno turistično središče. Najbolj je poznan po gradu Otočec, ki je edini vodni grad v Sloveniji sezidan na otoku sredi reke Krke. V njem se nahaja restavracija in hotel s petimi zvezdicami, ki ima na voljo 16 razk ... arrow

Pivka - Reka Pivka

Reka Pivka je značilna kraška ponikalnica, ki teče po pokrajinsko razgibani Pivški dolini ali Pivški kotlini. Kotlina leži med visokimi dinarskimi planotami, Brkini in Krasom. Zgornji del kotline med Snežnikom in Prestrankom se imenuje Zgornja Pivka, spodnji del kotline med Postojnskimi vrati in Nanosom pa Spodnja. Pivka izvira pri Zagorju na Pivki in se nato počasi z nizkim padcem steka po apnenčasti ... arrow

Planina - Reka Unica (Unec)

V porečju Ljubljanice se stekajo vode slovenskih naravnih znamenitosti, kot so na primer slavna Postojnska jama, Rakov Škocjan, presihajoče Cerkniško jezero, številni izviri pri Vrhniki in Planinsko polje. Ljubljanica se na Planinskem polju imenuje Unica. To je le eno izmed sedmerih imen kraške ponikalnice, ki je še pred ledenimi dobami tekla po površini, nato pa si je postopoma utrla podzemsko pot v a ... arrow

Podzemelj - Vožnja s čolnom

Podzemelj je zanimivo grucasto naselje, ki se nahaja v bližini mesta Metlika. Leži na obmocju cudovite pokrajine Bele Krajine, ki je poznana po neokrnjeni naravi reke Kolpe, belokranjskih dobrotah in belih belokranjskih nošah. V naselju je Kamp Podzemelj, ki se uvršca med manjše in najbolj urejene kampe v Sloveniji. Vsa mesta za kampiranje so prostorna in se razprostirajo na travnati zelenici. Gostje s ... arrow

Radeče - Reka Sava

Reka Sava je najdaljša reka v Sloveniji. V Radečah je imela nekdaj zelo pomembno vlogo, saj je po njej potekal živahen rečni promet. V tistih časih so bile Radeče osrednje pristanišče na Savi in zgodovina ljudi ter kraja je bila tesno povezana s splavarjenjem. Mnogim domačinom je dejavnost kar 500 let omogočala dostojno življenje. Splavarji so na svojih flosih prevažali večinoma les. Njihovo delo je bi ... arrow

Radeče - Reka Sopota

Radeče zaznamuje edinstvena lega pod pobočji obronkov pogorja Kum, v soteski reke Sopote in ob bregovih reke Save. Mesto se je razvilo ob stičišču prometnih, železniških in cestnih poti, ki povezujejo Posavsko hribovje, Spodnje Posavje, Celjsko kotlino in Dolenjsko. Mimo naselja je bila leta 1862 speljana železniška proga Zidani most – Zagreb, zaradi katere je pričel zamirati splavarski promet. Splavarj ... arrow

Ribčev Laz - Sotočje Jezernice in Mostnice

V Ribčevem Lazu je v bližini kamnitega mostu in cerkve sv. Janeza Krstnika sotočje Jezernice in Mostnice, ki se združita v reko Savo Bohinjko. Jezernica je druga najkrajša reka v Sloveniji. Tok Save Bohinjke se začne v Dolini Triglavskih jezer, ki je ena izmed najčudovitejših v Julijskih Alpah. Vsako izmed sedmerih jezer se imenuje po svojih značilnostih. Jezera se nahajajo na nadmorski višini med 1319 ... arrow

Ribnica - Reka Bistrica - Gallusovo nabrežje

Ribnica je manjše mesto, ki je zgodovinsko, geografsko, kulturno, upravno in gospodarsko središče Ribniške doline. Nahaja se na sredi ravnine ribniškega polja, med grebenoma Velike in Male gore. Kraj leži na obeh bregovih ponikalnice Bistrice. Mesto je najbolj znano kot središče pokrajine suhorobarjev in lončarjev. Ribniško gospodarstvo je bilo prvič omenjeno leta 1220, v 14. stoletju je bila dokazana le ... arrow

Rogaška Slatina - Potok Ločnica

Atraktivno mesto Rogaška Slatina je priljubljen zdraviliški kraj, ki se nahaja v Spodnjem Posotelju, v bližini meje s Hrvaško. Mesto je prepoznavno po mineralni vodi Donat Mg, prenovljenem zdraviliškem parku, obnovljenih zgodovinskih zgradbah, Kozmetiki Afrodita in svetovno znani Steklarni Rogaška. Rogaški Slatini je uspelo dolgoletno tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Glavni del osrednjih ... arrow

Škofeljski most

Škofeljski most se nahaja pri naselju Škoflje, nad reko Reko. Most pod vasjo so sezidali Avstrijci v sredini 18. stoletja, ko so delali cesto iz smeri Ribnica - Rodik. Domačini so na mostu nekdaj prirejali tradicionalne skoke z mostu v reko Reko. Od mostu po soteski reke Reke, ki gre v smeri proti znamenitim Škocjanskim jamam, se pričenja zavarovano območje Regijskega parka Škocjanske jame, ki meri 413 ... arrow

Škofja Loka - Sotočje Poljanske in Selške Sore

Škofja Loka leži sredi Sorškega polja in je najbolj poznana po tem, da ima najlepše ohranjeno staro srednjeveško mestno jedro, ki ga tvorita spodnji in zgornji trg, nad katerima se dviguje mogočni Škofjeloški grad. Ostri greben gore Lubnik se v strmem zahodnem pobočju spusti okoli 700 metrov globoko do doline Selške Sore ali Selščice, na jugu pa nekoliko položneje k Poljanski Sori ali Poljanščici. Na v ... arrow

Šmarješke Toplice - Potok Toplica

Šmarješke Toplice so razloženo naselje v bližini Novega mesta. Kraj je sestavljen iz gručastih zaselkov Dolnje in Gornje Toplice nad izvirom potoka Toplica in nekdaj samostojno naselje Obrh z zaselkoma Radež in Gomila. Na pobočjih Grčevja in Vinjega vrha se raztezajo vinogradi, v širši okolici je veliko mešanih gozdov. Šmarješke toplice so bile poznane že v predzgodovinski dobi. Termalni izvir ima temp ... arrow

Šoštanj - Reka Paka

Šoštanj je manjše mesto, ki leži na ravnini ob reki Paki. Kraj leži pod razvalinami Pustega gradu, ki je v preteklosti nadziral pot skozi ozko dolino Pake. Šoštanj je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1199, tržne pravice pa je dobil leta 1348. Mesto je postalo leta 1911. Največje znamenitosti so Pusti grad (Grad Šoštanj), Kulturni dom, graščina Turn, vila Široko, Kajuhov dom, Kajuhov park, Muzej usnj ... arrow

Sotočje Save in Krke

Sotočje reke Save in Krke se nahaja med vasjo Čatež ob Savi in mestom Brežice. Most je priljubljena točka za fotografe in ljubitelje narave. Brežiška kotlina z rekama s pritoki spada med najpomembnejše hidrografsko področje v Sloveniji. Reki sta že od nekdaj predstavljali pomemben del v življenju prebivalcev. Edini vir dohodka je marsikateri družini predstavljalo trgovanje z ulovom. Ob rekah so gradili p ... arrow

Sotočje Soče in Koritnice

Bovec je središče Občine Bovec. Mesto je znano predvsem po pestri turistični ponudbi, čudoviti okolici in bojih med prvo svetovno vojno. V Bovško kotlino med Svinjakom in Javorščkom priteče reka Soča, med Rombonom in Svinjakom pa reka Koritnica. Do sotočja reke Soče in Koritnice se lahko odpravimo po peš poti iz mesta. Ob sotočju in blizu njega se nahajajo kampi Vodenca, Kajak kamp Toni, kamp Kovač in ka ... arrow

Sotočje Soče in Tolminke

Tolmin leži na pomolu med rekama Tolminko in Sočo. Že stoletja je naravno središče Tolminske pokrajine. Sotočje Tolminke in Soče se nahaja le nekaj sto metrov od Tolmina. Sotočje je znano zbirališče za mlade, priljubljena sprehajalna točka za domačine, koncertno prizorišče in še marsikaj drugega. V leseni hišici je lokal, kjer si lahko privoščite sok ali pivo in uživate v čudovitih razgledih na smaragdno ... arrow

Tolminska korita - Sotočje Tolminke in Zadlaščice

Sotočje Tolminke in Zadlaščice se nahaja v bližini najožjega dela Tolminskih korit. Do sotočja se napotimo od vstopne hiške, kjer smo kupili vstopnice. Najprej se sprehodimo po stezi, ki gre po gozdu, nato pa se po stopnicah spustimo proti mostiču čez Tolminko. V tem delu poti vidimo sotočje Tolminke in Zadlaščice. Sotočje pa lahko vidimo tudi z brvi čez Zadlaščico, do katere pridemo tako, da se po mosti ... arrow

Učna pot ob reki Kokri

Začetek učne poti ob reki Kokri je na Visokem ali ob športnem parku Rapa. Visoko je manjše naselje, ki spada v Občino Šenčur. Nekdaj je bilo značilno mlinarsko in vaško naselje. Prvotno gotska cerkev je posvečena svetemu Vidu. V kraju imajo kulturno, gasilsko in športno društvo, gostinske lokale in trgovino. Športno društvo je ob reki Kokri uredilo športni park Rapa, ki obsega balinišče, nogometno in t ... arrow

Velika korita Soče

Velika korita Soče se nahajajo na reki Soči pri dolini Lepene. Avto lahko parkirate na parkirišču ob cesti pri odcepu za Lepeno. Velika korita Soče so najznačilnejša in najštevilčnejša prav v Soški dolini. Korita so vrsta plitve in ozke skalnate doline s prepadnimi stenami. Velika korita Soče so dolga 750 metrov, obdajajo pa jih stene v višino od 10 do 15 metrov. Globina narašča ob strugi navzdol in je m ... arrow

Žužemberk - Reka Krka

Žužemberk, ki je osrednje naselje Suhe krajine, se nahaja ob gradu na terasi nad dolenjsko lepotico, reko Krko. Središče kraja predstavlja manjši trg z vodnjakom pred grajskim vhodom in bližnje nadstropne hiše s portali. Krka je najdaljši desni pritok reke Save v Sloveniji. Je največja reka na območju Dolenjske in druga najdaljša slovenska reka. Izvira v široki zatrepni dolini, severno od vasi Krka. Vo ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča