Koroško - savinjska - Velenje - Velenjski grad
Koroško - savinjska

Koroško - savinjska

Spomeniki, kipi, znamenjaSpomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki, kipi, znamenja
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Velenje - Mestno središče

Velenje je upravno, politično, gospodarsko in kulturno središče Šaleške doline. Dolino imenujejo tudi dolina gradov. Mesto se je razvilo ob vznožju strmega griča, na katerem stoji mogočen Velenjski grad. Območje mesta je bilo prvič omenjeno leta 1250, poseljeno je pa že od mlajše kamene dobe dalje. Njegove korenine segajo v neznatno rudarsko neselje. Novejši del mesta je eden od najlepših arhitekturnih s ... arrow

Ostalo

Celje - Kip Alfred Nobel

Celje je po gospodarskem pomenu in velikosti tretje največje mesto v Sloveniji. Leži ob sotočju rek Voglajne in Savinje v jugovzhodnem, najnižjem predelu Celjske kotline, na križišču glavnih cest proti Mariboru, Ljubljani, Zasavju in Velenju. Mesto je trgovsko, prometno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno, zdravstveno in versko središče Savinjske kotline z obrobjem. Kulturni spomeniki v mestu in okol ... arrow

Huda luknja

Jama Huda luknja se nahaja ob cesti Velenje – Slovenj Gradec. Cesta nas vodi skozi ozko in enkratno sotesko Huda luknja, ki je stisnjena med strma pobočja Tisnika in Pečovnika. V soteski je prostor le za cesto in reko Pako, nekdanjo železniško progo so morali speljati skozi predor. Avto lahko pustimo nekaj sto metrov pred jamo, na manjšem parkirišču. Huda luknja je ena izmed največjih naravnih znamenitos ... arrow

Jezerski vrh

Ribniško jezero se nahaja na Ribniškem Pohorju. Pohorje je pogorje, ki je poraščeno pretežno z iglastim gozdom. Njegovo osrčje predstavlja planotast svet s številnimi barji. Ribniško jezero se nahaja blizu Ribniške koče. Koča je z avtom dostopna po lokalni cesti iz Ribnice na Pohorju. Ribniška koča stoji na mali planoti tik pod Malim Črnim vrhom. Je stalno odprta. Od Ribniške koče je do Jezerskega vrha a ... arrow

Polzela - Spomenik žrtvam NOB

Polzela je večje naselje, ki se nahaja ob reki Savinji in Podvinski Strugi v severozahodnem kotu Celjske kotline. Zavzema izredno pomemben geografski položaj, saj stoji ob pomembnem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih delov celjske kotline s Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino. Ta območja so bila zaradi tega že zgodaj poseljena, saj je Rimljan Mark Avrelij, ko se je bojeval proti Germanom, v ... arrow

Prežihova bajta

Spominski muzej Prežihovega Voranca - Prežihova bajta, se nahaja nad Kotljami na Preškem vrhu. Odprta je od torka do sobote, od 9. do 17. ure in v nedeljo od 14. do 17. ure. Tik na Prežihovo bajto stoji bronasti Prežihov spomenik, delo akademskega kiparja Stojana Batiča. Bajta je memorialni in etnološki spomenik. Predstavlja tradicionalno koroško hišo malega kmeta, bajterja ter življenje in delo pisatelj ... arrow

Radeče - Plečnikov spomenik NOB

Radeče so mesto na slikovitem območju Posavja in predstavljajo središče občine Radeče. Ležijo ob izlivu potoka Sopota v reko Savo, med Sevnico in Zidanim Mostom. Radeče so poznane po papirnici v bližnjih Njivicah z dolgoletno tradicijo. Za kraj so značilne mnoge arhitekturne lepote, naravne vrednote, sakralna dediščina in pestra kulinarika. Poleg tega nudijo tudi zanimiva in nepozabna doživetja, kot so ... arrow

Rogaška Slatina - Kidričev spomenik

Rogaška Slatina spada med eno izmed najmlajših mest v Sloveniji in enega od najstarejših turističnih krajev, ki je svojo 400 - letno zdraviliško tradicijo znal združiti z modernim duhom sodobnosti. Poznan je kot mesto stekla, vode in vina. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške Slatine predstavlja zdraviliško jedro s promenadnim parkom, ki je zeleno območje zdraviliškega kompleksa. Zdraviliško jedro ... arrow

Rogaška Slatina - Kip grofa Ferdinanda Attemsa

Rogaška Slatina je slikoviti kraj, ki je poznan kot mesto stekla, vode in vina. Mestu je uspelo svojo 400 – letno zdraviliško tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške Slatine predstavlja zdraviliško jedro s promenadnim parkom, ki je zeleno območje zdraviliškega kompleksa. Zdraviliško jedro Rogaške Slatine ima številne znamenitosti, kot so Gozdni vrelec, I ... arrow

Rogaška Slatina - Pegazov spomenik

Rogaška Slatina je znano zdraviliško središče, ki že stoletja privablja številne obiskovalce od blizu in daleč. Mestu vina, stekla in vode je uspelo svojo večstoletno zdraviliško tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške Slatine predstavlja zdraviliško jedro s promenadnim parkom, ki je zeleno območje zdraviliškega kompleksa. Pegazov spomenik se nahaja na P ... arrow

Rogaška Slatina - Spomenik padlim v NOB

Rogaška Slatina se razprostira v Spodnjem Posotelju, v bližini meje s sosednjo Republiko Hrvaško. Mesto stekla, vina in vode s svojo stoletno turistično zgodovino in velikim obsegom turističnega prometa spada med najbolj pomembne in najstarejše turistične kraje v Sloveniji. Rogaški Slatini je uspelo dolgoletno tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške Slat ... arrow

Rogaška Slatina - Spomenik sv. Janeza Nepomuka

Rogaška Slatina priljubljen zdraviliški kraj, ki se nahaja v Spodnjem Posotelju, v bližini meje s Hrvaško. Mesto je prepoznavno po mineralni vodi Donat Mg, prenovljenem zdraviliškem parku, obnovljenih zgodovinskih zgradbah, Kozmetiki Afrodita in svetovno znani Steklarni Rogaška. Rogaški Slatini je uspelo dolgoletno tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške ... arrow

Slovenj Gradec - Pohorska cesta z okolico

Slovenj Gradec je upravno, kulturno in gospodarsko središče Mislinjske doline. Nahaja se med Uršljo goro in zahodnim Pohorjem, ob sotočju reke Mislinje in Suhodolnice. Slovenj Gradec so ustanovili grofje Andeški. Kot trg se prvič omenja leta 1251, ko je Bertold Andeški, oglejski patriarh, poklonil oglejski patriarhinji vso svojo lastnino na Slovenjgraškem. Številne razstave v Galeriji likovnih umetnosti ... arrow

Šmarje pri Jelšah

Šmarje pri Jelšah je razpotegnjeno naselje, ki se nahaja v vzhodnem delu Slovenije, ob železniški progi Celje – Rogaška Slatina. Mestno naselje leži ob sotočju štirih potokov v zahodnem območju Zgornjesotelskega gričevja. Šmarje pri Jelšah je upravno središče istoimenske občine, ki ga zaznamuje pestra kmečka tradicija. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1236. Srednjeveška zgodovina naselja je tes ... arrow

Spomenik Živi zid

Dolina Gračnice se razprostira na vzhodnem območju Slovenije, v bližini naselja Rimske Toplice, kjer se nahaja zdravilišče Rimske terme. Samotna dolina je znana po kartuzijanskem samostanu Jurklošter, Gračniškem slapu, Šmidovem mlinu in spomeniku Živi zid. Spomenik Živi zid stoji v vasi Lokavec. Postavljen je bil v spomin na boj partizanov s sovražnimi Nemci v času med drugo svetovno vojno. Ko so se Ne ... arrow

Velenje - Mestno središče

Velenje je upravno, politično, gospodarsko in kulturno središče Šaleške doline. Dolino imenujejo tudi dolina gradov. Mesto se je razvilo ob vznožju strmega griča, na katerem stoji mogočen Velenjski grad. Območje mesta je bilo prvič omenjeno leta 1250, poseljeno je pa že od mlajše kamene dobe dalje. Njegove korenine segajo v neznatno rudarsko neselje. Novejši del mesta je eden od najlepših arhitekturnih s ... arrow

Žalec - Skulptura Hmeljar

Žalec, mesto hmelja, se nahaja v Spodnji Savinijski dolini. Je upravno, gospodarsko in kulturno središče v istoimenski občini. Mestna občina Žalec poleg mesta Žalec zajema še del naselja Podvin in naselji Ložnica. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1182 kot Sachsenfeld. Nekdaj je bil obdan z obrambnim obzidjem, do danes pa se je ohranil le še obrambni stolp pri župnijski cerkvi svetega Nikolaja ... arrow

Žalec - Spomenik NOB

Žalec je znan kot mesto hmelja. Mesto je postal leta 1964. Je gospodarsko, upravno in kulturno središče Spodnje Savinjske doline. Zaradi slikovitih nasadov hmelja je dolina dobila ime dolina zelenega zlata. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1182, trške pravice pa je dobil v letu 1265. V času krutih vpadov Turkov je naselje utrpelo veliko škodo in zaradi tega so okoli cerkve pozidali tabor, ki je ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča