Slovenija - Blejsko jezero
Slovenija

Slovenija

Slovenija je evropska država med Alpami, Jadranskim morjem in Panonsko nižino.

Spomeniki, kipi, znamenjaSpomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki, kipi, znamenja
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Dražgoše - Spomenik dražgoški bitki

Dražgoše so manjše naselje na južnih terasastih pobočjih Jelovice pod Dražgoško goro. Spadajo v občino Železniki in so od Železnikov oddaljene približno šest kilometrov. Ležijo ob cesti, ki povezuje Selško dolino s Kranjem in Kropo. Naselje je znano predvsem po bitki iz druge svetovne vojne med Nemci in partizani iz Cankarjevega bataljona, ki je potekala med 9. in 11. januarjem leta 1942. Nemci so po kon ... arrow

Ljubljana - Robbov vodnjak

Ljubljana je slikovita prestolnica Slovenije, ki skozi celo leto privablja mnoge domače in tuje obiskovalce. Mesto je poznano po številnih kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitostih. Med njimi najbolj izstopa mogočni Ljubljanski grad na Grajskem griču. Ljubljana je prepredena z manjšimi in večjimi trgi, ki ji dajejo dodatno privlačnost in zanimivost. Mestni trg obkrožajo poslopja z baročnimi propo ... arrow

Maribor - Trg svobode

Trg svobode je prostor v Mariboru, kjer se vedno kaj dogaja. Odvijajo se razne prireditve kot so nastopi, zabave, zborovanja, sejmi in drugo. V poletnem času se lahko predajate sončnim žarkom in uživate ob klepetu in kavi. V tem delu je najbolj mogočen bronasti spomenik NOB, ki je nastal leta 1975 in je delo Slavka Tihca. V spomeniku lahko vidite vdolbene presnetke razglasov o streljanju upornikov in tal ... arrow

Ribčev Laz - Spomenik štirim srčnim možem

Spomenik štirim srčnim možem se nahaja v Ribčevem Lazu. Okoli njega je manjši park. Je ena izmed večjih znamenitosti kraja, poleg cerkve sv. Janeza Krstnika, ki je danes pod spomeniškim varstvom in kipa Zlatoroga. Spomenik je bil postavljen leta 1978, ko je bila 200 letnica prvega vzpona na Triglav in je delo kiparja Stojana Batiča. Vidimo ga lahko pred hotelom Jezero in je usmerjen proti Triglavu, najvi ... arrow

Velenje - Mestno središče

Velenje je upravno, politično, gospodarsko in kulturno središče Šaleške doline. Dolino imenujejo tudi dolina gradov. Mesto se je razvilo ob vznožju strmega griča, na katerem stoji mogočen Velenjski grad. Območje mesta je bilo prvič omenjeno leta 1250, poseljeno je pa že od mlajše kamene dobe dalje. Njegove korenine segajo v neznatno rudarsko neselje. Novejši del mesta je eden od najlepših arhitekturnih s ... arrow

Ostalo

Borovnica

Borovnica je naselje, ki leži na robu Ljubljanskega barja. Občina Borovnica se nahaja na območju, kjer se srečujeta predalpski in dinarski svet. Za vasjo Borovnica pa se začenja tudi Kraški svet. Je izhodiščna točka za izlete v čudovito sotesko Pekel in na Rakitno. Nekoč je bilo naselje znano po viaduktu in železniški progi Dunaj-Trst, ki je bil največji zidani viadukt v Evropi in tehnični dosežek 19. st ... arrow

Brdo pri Lukovici

Brdo pri Lukovici je manjše naselje, ki spada v Občino Lukovica. V naselju se nahaja grad Brdo, grajski park z ribnikom in gabrovim ter kostanjevim drevoredom, Osnovna šola Janka Kersnika, Čebelarski center Slovenije, župnijska cerkev Marije Vnebovzete, župnišče Brdo, rojstna hiša Franceta Marolta, spomenik NOB, poskusni sadovnjak in drugo. Lukovica se nahaja pri Črnem grebenu, skozi katerega je nekdaj p ... arrow

Brezje

Brezje na Gorenjskem so znane kot romarski kraj slovenskih kristjanov. Obiskane so čez vse leto, glavni romarski shod pa je na praznik Marije Pomagaj 24. maja. Brezje so postavljene v izredno lepoto slovenske zemlje, saj leže na gorenjski ravnini pod bogatimi gozdovi Karavank, Jelovice in Pokljuke ter mogočnim Triglavom. Brezje so prvič omenjene v 11. stoletju, vsaj v 15. stoletju je tam že stala skromna ... arrow

Celje - Kip Alfred Nobel

Celje je po gospodarskem pomenu in velikosti tretje največje mesto v Sloveniji. Leži ob sotočju rek Voglajne in Savinje v jugovzhodnem, najnižjem predelu Celjske kotline, na križišču glavnih cest proti Mariboru, Ljubljani, Zasavju in Velenju. Mesto je trgovsko, prometno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno, zdravstveno in versko središče Savinjske kotline z obrobjem. Kulturni spomeniki v mestu in okol ... arrow

Cerklje na Gorenjskem - Spomenik Davorinu Jenku

Cerklje na Gorenjskem so središčno naselje, ki ima značilno gručasto jedro ob hudourniškem potoku. Leži na severnem robu Kranjskega polja, pod goro Krvavec (1853 m). Naselje se nahaja na križišču krajevnih cest iz Komende, Brnika in Visokega. Je izhodišče za dostop do zimskošportnega centra na Krvavcu. Cerklje so se nekdaj imenovale Trnovlje, po cerkvi Marije v trnju. S sedanjim imenom se prvič omenjaj ... arrow

Cerknica - Cesta 4. maja

Cerknica je mestno naselje, ki se razprostira na severnem robu Cerkniškega polja, na obeh straneh potoka Cerkniščica. Staro mestno jedro naselja je deloma ohranjeno in stoji vrh nizke vzpetine Tabor. Daleč naokoli je poznan tradicionalni cerkniški karneval. Na območju Ceste 4. maja se nahajajo Kulturni dom Cerknica, kip Martina Krpana, Občina Cerknica, Zavarovalnica Maribor, spomenik NOB, gostilna Valv ... arrow

Col - Spomenik vodovodu Gora

Col je manjše naselje, ki spada v Občino Ajdovščina. Vasica je nastala na pomembnem križišču poti. Čez Predmejo pridemo do Lokev. Na drugo stran pot preko Podkraja vodi do Hrušice, ki je dobila ime po nekdanji poštni in rimski postojanki Ad Pirum. Naselje je sestavljeno iz zaselka ob cestah Ajdovščina – Idrija in Ajdovščina – Podkraj, domačij južno pod Kovkom na Trnovskem gozdu, poslopij ob Starem grad ... arrow

Divača - Spomenik NOB

Divača je gručasto naselje, ki predstavlja središče občine Divača. Je najpomembnejše prometno središče, ki leži na zakraselem planotastem svetu. Naselje obdajajo Vremščica, hrbet Čebulovice, vzpetini Gabričje in Kožlek ter plan svet Divaškega Gabrka. Naselje se razprostira ob avtocesti na prehodu od morja v hribovito notranjost. Jedro je nastalo ob stari cesti, kjer je baročna cerkev sv. Antona z lepo ... arrow

Dom na Komni in Koča pod Bogatinom

Dom na Komni (1520m) se nahaja na vzhodnem robu planote Komne, ki se strmo spušča v Bohinjsko dolino. Hoje je za 2 uri 15 minut. Najlažje je dostopen, če pustimo avto na urejenem parkirišču pri Domu Savica. Od tam nas smerokaz vodi naprej po cesti. Na desni strani bomo videli brunarico, ki je izhodišče za ogled slapa Savice. Pot se ovinkasto in zmeraj bolj strmo vzpenja po gozdni poti, ki nas v vročih po ... arrow

Dovje - Spomenik Jakobu Aljažu

Ob odcepu v vas Dovje se od leta 1989 nahaja spomenik Jakobu Aljažu (1845 - 1927), znanemu dovškemu župniku, planinskemu delavcu in skladatelju. Jakob Aljaž je v Dovjem prebival od leta 1898 pa vse do svoje smrti leta 1927 in tukaj je tudi pokopan. Spomenik z roko kaže na vrhove v Julijskih Alpah, ki so vidni z Dovjega. Vrhovi so naslednji: Macesnovec, Dimniki, Luknja peč, Rjavina, Črna gora, Triglav, Cm ... arrow

Drča - Spomenik NOB

Spomenik padlim v NOB se nahaja na vrhu hriba na Drči v Vrhniki. Je mogočen spomenik, ki ga je izdelal kipar Boris Kalin in načrtoval arhitekt Boris Kobe. Postavili so ga leta 1950 in je izdelan iz kamna. Do spomenika najlažje dostopate po nezahtevni sprehajalni poti iz smeri Močilnika, kjer lahko pustite avto, so pa tudi poti iz drugih smeri. Iz spomenika je čudovit razgled na Vrhniko. Spomenik opominja ... arrow

Drežnica

Drežnica je manjša vas v Zgornjem Posočju, ki spada v Občino Kobarid. Mimo Drežnice tečeta potoka Ročica in Stopica. Naselje na terasi je z vseh strani obdano z visokimi hribi, ki so Krn (2245 m), Kožjak in Planica, greben Polovnika, greben Krnčice (2142 m), Ozben (776 m) in ostali. Na zahodnem delu se dolina odpira proti kobariškemu Stolu, od katerega ga loči smaragdna reka Soča, ki se pri Kobaridu iz o ... arrow

Gonjače - Spomenik žrtvam 2. svetovne vojne

Goriška Brda so gričevnata pokrajina na skrajnem zahodnem delu Slovenije. Razprostira se od smaragdne reke Soče na jugovzhodu do reke Idrijce na severozahodu. Zaključujeta jo očaka Korada na severu in Sabotin na vzhodu. Briški griči se proti jugu postopoma spuščajo v Furlansko nižino. Najlepši čas za obisk Brd je spomladi, ko cvetijo češnje. Med kulturno dediščino pokrajine spadajo Kojsko, grad Dobrovo ... arrow

Goreljek - Spomenik padlim

Pokljuka predstavlja največjo zaokroženo gozdno površino v Triglavskem narodnem parku. Je visoka kraška planota, ki je dolga in široka okoli 20 kilometrov. Med gozdovi prevladuje smreka. Pokljuka je idealno izhodišče za mnoge planinske poti v visokogorje Julijskih Alp. Naselja na Pokljuki so zelo redka. Na obrobju se nahajajo Gorjuše, Zatrnik, Koprivnik v Bohinju in Podjelje ter manjši zaselki, ki so v ... arrow

Hotavlje

Hotavlje so manjše naselje, ki se nahaja v slikoviti Poljanski dolini. Dolino, nekdaj del Loškega gospostva, sestavlja več zanimivih krajev, ki jih povezuje skupna zgodovina, sedaj pa so povezani v občini Gorenja vas – Poljane. Zgodovinski viri o dolini segajo v leto 973, ko je nemški cesar Oton II. del doline skupaj s Selško dolino in Škofjo Loko daroval freisinški škofiji na Bavarskem, ki je predelu ... arrow

Huda luknja

Jama Huda luknja se nahaja ob cesti Velenje – Slovenj Gradec. Cesta nas vodi skozi ozko in enkratno sotesko Huda luknja, ki je stisnjena med strma pobočja Tisnika in Pečovnika. V soteski je prostor le za cesto in reko Pako, nekdanjo železniško progo so morali speljati skozi predor. Avto lahko pustimo nekaj sto metrov pred jamo, na manjšem parkirišču. Huda luknja je ena izmed največjih naravnih znamenitos ... arrow

Ilirska Bistrica - Kipi pri osnovni šoli

Ilirska Bistrica se nahaja na jugozahodnem delu Slovenije, na robu doline reke Reke. Skozi mesto vodi magistralna cesta Postojna – Reka, od katere se odcepijo ceste proti Podgradu, Knežaku in Podgori. Reško dolino na severovzhodu in severu obdaja Snežniška planota z najvišjim vrhom Snežnikom, na jugozahodnem delu pa gričevnat svet Brkinov. Naselje se je skozi stoletja razvijalo ob rečici Bistrici. Na n ... arrow

Jesenice - Spominski park na Plavžu

Jesenice se nahajajo v ozki dolini med Karavankami na severu in Mežaklo na jugu. Mesto se je razvijalo v tesni povezavi z železarstvom in je bilo od tega odvisno vse do leta 1990. Sredi 20. stoletja je bilo opuščeno jeseniško pokopališče na Plavžu. V drugi polovici 20. stoletja je dobilo podobo spominskega parka in arboretuma z več kot 200 vrstami okrasnega drevja in grmovnic. Ohranja več kulturno zgodov ... arrow

Jezero Jasna - Kip kozoroga

Jezero Jasna predstavlja dvoje medsebojno povezanih umetnih jezer, ki ležita ob sotočju potokov Male in Velike Pišnice. Jasna se nahaja pred pričetkom prvih zavojev ceste na Vršič, ki je najvišji cestni prelaz v Vzhodnih Julijskih Alpah. Bronasti kip kozoroga na naravni skali stoji ob severni brežini jezera, južno od Kranjske Gore in Vršiške ceste. Kip je med letoma 1986 in 1988 ustvaril akademski kipa ... arrow

Jezerski vrh

Ribniško jezero se nahaja na Ribniškem Pohorju. Pohorje je pogorje, ki je poraščeno pretežno z iglastim gozdom. Njegovo osrčje predstavlja planotast svet s številnimi barji. Ribniško jezero se nahaja blizu Ribniške koče. Koča je z avtom dostopna po lokalni cesti iz Ribnice na Pohorju. Ribniška koča stoji na mali planoti tik pod Malim Črnim vrhom. Je stalno odprta. Od Ribniške koče je do Jezerskega vrha a ... arrow

Jurčičeva domačija - Kip Josip Jurčič

Dolenjska vasica Muljava se nahaja na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino. Naselje je najbolj znano po gotski cerkvi Marije vnebovzete z zlatim baročnim oltarjem in freskami Janeza Ljubljanskega ter po Jurčičevi domačiji. Rojstna hiša pisatelja in časnikarja Josipa Jurčiča (1844 - 1881) se uvršča med značilne kmečke zgradbe 19. stoletja. V njej so osrednja veža s črno kuhinjo, in ognjiščem, »kam ... arrow

Kamnik - Glavni trg

Glavni trg leži v starem jedru mesta Kamnik. V tem delu se nahajajo Galerija Miha Maleša, Turistično informacijski center, Kavarna Veronika, kjer potekajo kulturne in zabavne prireditve, bar Pri vitezu, kamniti vodnjak, ki je delo kiparja Leona Homarja, pisana hiša, katero fasado je oblikoval znani slovenski arhitekt Jože Plečnik, SKB Banka, cvetličarna Lokvanj, pošta, zanimiva hiša s pomolom, Upravna en ... arrow

Kamnik - Park Evropa

Kamnik je eno izmed najstarejših mest v Sloveniji. Ima zanimivo in lepo ohranjeno staro mestno jedro. Park Evropa se nahaja poleg starega mestnega jedra, v bližini Šutne in Glavnega trga. Na drugem delu parka je zapuščena železniška postaja. Načrte je izdelal Vinko Glaz, učenec znanega slovenskega arhitekta, Jožeta Plečnika. Park Evropa je prepleten s sprehajalnimi potkami, postavljene so klopi za počite ... arrow

Kapelski vrh - Spomenik NOB

Kapelski Vrh je po slemenu razloženo naselje, ki spada v Občino Radenci. Velja za eno od najbolj priljubljenih izletniških točk v Radgonsko-kapelskih goricah. Na tem območju se raztezajo obširni vinogradi ter nasadi breskev, jabolk in ribeza. Na najvišji točki 312 metrov nadmorske višine, imenovani Kapela, stoji župnijska cerkev svete Marije Magdalene. Je enotno zasnovana cerkev, ki je bila zgrajena me ... arrow

Kobarid

Kobarid je mesto, ki je znano po svoji burni in zanimivi preteklosti. Naseljeno je bilo že v halštatski dobi ter doživelo največji razcvet v rimskem obdobju. Pomembnejše zgradbe in spomeniki v Kobaridu so kulturni dom in kino, spomenik pesniku in duhovniku Simonu Gregorčiču, župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, doprsni kip skladatelja Hraboslava Volariča, starinarna v Gregorčičevi ulici, Turistično i ... arrow

Komenda

Komenda je razpotegnjen manjši kraj in staro cerkveno središče, ki spada v Občino Komenda. Ime ima po komendatorju malteškega red, ki se je na tem območju naselil okoli leta 1296. Naselje se nahaja severno od glavne ceste Kranj – Mengeš. Poznano je po konjskih dirkah, ki imajo večstoletno tradicijo. V Komendi so med leti 1223 do 1872 imeli svoje posesti malteški vitezi. V naselju je bil sedež prafare s ... arrow

Koncentracijsko taborišče Ljubelj (podružnica Mauthausen)

Koncentracijsko taborišče se nahaja na poti proti nekdanjemu mejnemu prehodu Ljubelj. Taborišče Ljubelj je edino koncentracijsko nacistično taborišče, ki je bilo med drugo svetovno vojno na območju Republike Slovenije. Delovalo je od leta 1942 do 1945 in je bilo podružnica zloglasnega nacističnega taborišča Mauthausen v Avstriji. Okoli 1800 jetnikov je do konca vojne leta 1945 skopalo predor skozi Karava ... arrow

Kranj - Staro mestno jedro

Staro mestno jedro v Kranju je bilo leta 1983 razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik, saj se tu nahajajo najpomembnejše kulturno – zgodovinske znamenitosti. Središče starega dela predstavlja osrednji Glavni trg z vzporednima ozkima ulicama, Tavčarjevo in Tomšičevo ulico. Z glavnim trgom ju veže vrsta prečnih ulic in prehodov. Pomembne znamenitosti so: nekdanja Stara pošta, katere fasado oblikujej ... arrow

Krka - Spomenik NOB

Naselje Krka se nahaja na območju Ivančne Gorice. Leži v povirju reke Krke, zahodno od Krške vasi. Osrednji del naselja se je razvil ob mostu čez reko Krko, južno od lokalne ceste Ivančna Gorica – Novo mesto. Na pokopališču na Krki je urejeno grobišče s spomenikom, ki je v obliki šesterokotnika in ima napis – V spomin padlim borcem in žrtvam fašističnega terorja na Krki 1941-1945. Spomenik NOB je bil s ... arrow

Krkavče - Krkavški kamen

Krkavče so strnjeno naselje, ki ležijo nad dolino značilne sredozemske reke Dragonje in spadajo v Mestno občino Koper. Vasica se nahaja na pomembni strateški lokaciji in zaradi tega je bilo to območje poseljeno že v času antike. Prva omemba kraja sega v leto 1450, ko je oblast Beneške republike podarila utrdbo in okoliško zemljo družini Vittori. V času turških vpadov so domačini postavili stolp na živi ... arrow

Krško - Trg Matije Gubca

Krško je manjše mesto, ki se nahaja v vzhodnem območju Slovenije. Kraj predstavlja upravno središče občine Krško. Starejši del naselja se je razvil pod Trško goro, mlajši del pa je nastal na levem bregu Save in ob severozahodnem delu Krškega polja. Oba dela sta med seboj povezana s cestnim mostom. Območje mesta je bilo poseljeno že v času prazgodovine, o čemer pričajo ostanke naselbine na Libni, ki je g ... arrow

Kugyjev spomenik

Kugyjev spomenik se nahaja ob pričetku vzpona po cesti iz Trente na Vršič. Mogočen spomenik je posvečen dr. Juliusu Kugyu, znamenitemu avstrijsko-tržaškemu alpinistu in pisatelju, ki mu je Trenta pomenila drugi dom. Spomenik je delo znanega kiparja Jakoba Savinška. Kugy se je pisanja lotil v svojih zrelih letih in napisal sedem knjig, od katerih jih je šest posvetil Julijskim Alpam. V svojih delih je ved ... arrow

Lendava - Doprsni kip Primoža Trubarja

Lendava se razprostira pod obronki slikovitih Lendavskih goric, tik ob meji z Madžarsko. Je najbolj vzhodno mesto v Sloveniji. V mestu in okolici živijo pripadniki madžarske manjšine. Ob reki Ledavi se nahaja naravno zdravilišče Terme Lendava. Lendava ima pestro zgodovinsko preteklost. Rimljani so imeli na tem prostoru vojaško postojanko Halicanum. Lendava je postala trg v 14. stoletju, župnija se omen ... arrow

Lendava - Doprsni kip Zala Gyorgy

Lendava je mesto in središče Občine Lendava. Je najvzhodnejše mesto v Sloveniji, ki se razprostira tik ob meji z Madžarsko. Leži pod Lendavskimi goricami ob reki Ledavi in Bukovniškim potokom. Trg Györgya Zale se nahaja v starem jedru mesta. Prenovljeni trg so slovesno odprli leta 2008. Na trgu se nahajajo Kulturni dom Lendava s koncertno in gledališko dvorano, kip kiparja, sinagoga in drugo. Doprsni k ... arrow

Ljubljana - Herkulov vodnjak

Ljubljana je prestolnica in največje mesto Slovenije. Znana je po mnogih kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitostih, kot so mogočni Ljubljanski grad, Zmajski most, Prešernov trg s kipom Franceta Prešerna, Tromostovje, mestna hiša, glavna tržnica in park Tivoli. Mesto se je razvilo kot tridelni trg. Prav najlepši in živahni trgi stojijo okoli treh mestnih jeder. Na desnem bregu reke Ljubljanice, ta ... arrow

Ljubljana - Ilirski steber

Ljubljana, glavno mesto Slovenije, velja za izvirno mesto, prepredeno s prijetnimi in slikovitimi kotički, kjer se skrivajo mnoga drobna presenečenja. V mestu so ohranjeni sledovi vseh petih tisočletij njene zgodovine, med njimi izstopa staro mestno jedro s srednjeveškim gradom. Trg francoske revolucije, nekdaj Križevniški trg, se nahaja na levem bregu reke Ljubljanice. Urejen je bil v prvi polovici 19 ... arrow

Ljubljana - Spomenik Francetu Prešernu

Prešernov trg, eden najlepših in najbolj živahnih trgov v Ljubljani, je prebivalcem Ljubljane še posebej pri srcu. Poznan je po Prešernovem spomeniku, čudovitem Plečnikovem mostu – Tromostovju in rdeči frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja. Trg se je najprej imenoval Živinski trg, kasneje je po cerkvi dobil ime Marijin trg, potem pa po pesniku Francetu Prešernu. Prešernov trg se je razvil pred sre ... arrow

Ljubljana - Spomenik Francu Miklošiču

Ljubljana je slikovita prestolnica Slovenije, ki jo skozi celo leto obišče veliko domačih in tujih obiskovalcev. Leži v spodnjem delu Ljubljanske kotline ob Ljubljanskih vratih, ob reki Ljubljanici, ki ji daje poseben čar. Ob reki se razprostira staro mestno jedro. Na križišču Tavčarjeve in Miklošičeve ceste se nahaja Miklošičev park, ki je nastal z namenom, da bi bil prostor pred veličastno sodno pala ... arrow

Ljubljana - Spomenik Gustavu Mahlerju

Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, ki je postala samostojna država leta 1991, leta 2004 pa članica Evropske unije. Mesto leži v spodnjem delu Ljubljanske kotline ob Ljubljanskih vratih, ob slikoviti reki Ljubljanici, ki mu daje poseben čar. Mesto je nastalo kot tridelni trg. Prav najbolj živahni in najlepši trgi stojijo okoli teh treh mestnih jeder. Na desnem bregu reke, ob vznožju Grajsk ... arrow

Ljubljana - Spomenik Ivan Hribar

Ljubljana je slikovita prestolnica Slovenije, ki skozi celo leto privablja številne domače in tuje obiskovalce. Mesto se med ostalim ponaša z eno najstarejših filharmonij na svetu. Ljubljana je odlično izhodišče za raziskovanje raznovrstnih lepot Slovenije. Breg je poznan kot nekdanje staro ljubljansko pristanišče. V pisnih virih se omenja v začetku 14. stoletja. Po nekaterih pričevanjih so imeli tukaj ... arrow

Ljubljana - Vodnikov spomenik

Vodnikov trg spada med ene mlajših trgov v Ljubljani. Razprostira se med Dolničarjevo in Kopitarjevo ulico, Krekovim trgom ter Adamič-Lundrovim nabrežjem. Nedaleč od sedanjega trga je potekalo srednjeveško mesto obzidje. Zadnji ostanek fortifikacije je obrambni stolp (Krekov trg 4). Tukaj je bila nekdaj meja med mestom in naseljem Poljane. Sedanji trg je nastal povsem naključno po potresu, prej, že v 1 ... arrow

Log pod Mangartom - Vojaško pokopališče padlih v 1. svetovni vojni

Vojaško pokopališče padlih v prvi svetovni vojni je označeno s tablo in se nahaja ob glavni cesti za Log pod Mangrtom. Ob pokopališču je manjša kapela. Na pokopališču je v štirih terasah pokopanih 859 avstroogrskih vojakov, padlih v bojih na Rombonu in Čukli. Sredi pokopališča je postavljen spomenik padlih s podobo bosanskega vojaka in pripadnika avstrijskih lovcev. Avtor spomenika je Ladislav Kofranek i ... arrow

Marezige - Spomenik NOB in predvojnim žrtvam fašizma

Marezige so slikovito naselje, ki se nahaja v Slovenski Istri. Upravno spadajo pod Mestno občino Koper, ki je ena najbolj razčlenjenih slovenskih občin. Kraj leži nad Vanganelsko dolino in je od Kopra oddaljen okoli deset kilometrov. Naselje zajema več zaselkov na slemenu in pobočjih Marežganskega hrbta, med dolinama potoka Rokave na jugu in rečice Badaševice na severu. Na slemenu je burji izpostavljen ... arrow

Maribor - Grajski trg

Grajski trg se nahaja v samem centru starega mestnega jedra. Ime je dobil po Mariborskem mestnem gradu, ki je ena izmed najbolj imenitnih stavb v mestu. Na tem delu so pomembne zgradbe še Mestna hranilnica, Hotel Orel, Kavarna Astoria in spomenik svetega Florijana. Na trgu je veliko trgovinic. Mariborski mestni grad krasijo različna gradbena in stilna obdobja. Friderik III. ga je dal zgraditi v letih od ... arrow

Maribor - Slomškov trg

Slomškov trg je eden izmed najbolj zanimivih in očarljivih trgov v Mariboru. Slomškov trg se imenuje od leta 1919, njegovo najstarejše ime pa je Kirchenplatz. Na trgu stojita Stolna cerkev in kip prvega mariborskega škofa Antona Martina Slomška iz leta 1991, avtor je Martin Drev. Zraven njiju se razprostira park z bazenčkom in otroško plastiko, kipcem Korleka. Ovalno privzdignjeno ploščad na trgu s piram ... arrow

Maribor - Trg generala Maistra

Trg generala Maistra se imenuje po generalu Rudolfu Maistru (1874 - 1934), ki je bil znan slovenski pesnik, general in borec za severno mejo. Na trgu so leta 1987 na stiku tlakovanega in parkovnega dela postavili spomenik v njegov spomin. Ob spomeniku, ki je delo kiparke Vlaste Zorko, je zasajena lipa, ki so jo posadili leta 1991 ob razglasitvi samostojnosti Slovenije. V zemljo je zakopana steklenica z l ... arrow

Mengeš - Kip Franca Jelovška

Mengeš je mestno naselje, ki se razprostira ob vznožju gozdnatega griča Gobavica, kjer stoji Mengeška koča. Kraj predstavlja središče občine Mengeš, ki zajema še naselja Dobeno, Topole in Loka pri Mengšu. Od mesta Ljubljana je oddaljen okoli 15 kilometrov. Na območju Trdinovega trga se nahajajo cerkev sv. Mihaela, kip Franca Jelovška, pokopališče, Marijino znamenje, rojstna hiša Janeza Trdine, župnišče ... arrow

Mengeš - Spomenik Janezu Trdini

Mengeš se nahaja ob vznožju razglednega griča Gobavica, ki je priljubljena rekreacijska in izletniška točka. Je središče občine Mengeš, ki vključuje še naselja Loka pri Mengšu, Topole in Dobeno. Ob robu naselja je sodobna rekreacijska dvorana s teniškimi igrišči. Značilne obrti so bile slamnikarstvo, pečarstvo, uglaševanje glasbil in sedlarstvo. Najbolj znane osebnosti Mengša so Franc Jelovšek (1700-17 ... arrow

Mestna hiša (Rotovž) - Herkulov kip

Mestna hiša, ki se imenuje tudi Rotovž ali Magistrat, je sedež Mestne občine Ljubljana. Nahaja se na Mestnem trgu, ki je s hišo, stolnico, škofijskim dvorcem in vodnjakom v sredini eden najlepših baročnih ambientov v srednji Evropi. Baročno zgradbo je v začetku 18. stoletja prezidal iz dveh starejših hiš ljubljanski stavbenik Gregor Maček starejši po načrtih Carla Martinuzzija. Fasada je eden najlepših ... arrow

Metlika - Obelisk bratstva in enotnosti

Obeliks bratstva in enotnosti se nahaja ob Cesti bratstva in enotnosti v Metliki, nasproti hotela Bela krajina. Postavljen je bil v čast NOB. Cesta bratstva in enotnosti je nedaleč stran od starega mestnega jedra. Na tem območju je tudi cerkev sv. Martina, hiša s spominsko ploščo, ki je posvečena Jožetu Dularju, Ljudska knjižnica Metlika, Kulturni dom Metlika in Galerija Kambič. Jože Dular (1915 – 2000) ... arrow

Metlika - Park pred gradom

Metlika se razprostira med Novim mestom in Črnomljom. Mesto je kulturno, upravno in gospodarsko središče severovzhodnega območja Bele krajine. Najbolj zanimiv del kraja predstavlja staro mestno jedro, ki je središče zakladnice kulturne dediščine pokrajine. Staro jedro ima tri trge, kjer se nahaja farna cerkev sv. Nikolaja, Slovenski gasilski in Belokranjski muzej, Metliški grad ter veliko rojstnih hiš zn ... arrow

Mokronog

Večje gručasto naselje Mokronog se nahaja ob južnem predelu kotline, ki jo prečkajo železnica in cesta Trebnje – Sevnica ter reka Mirna. Kotlina je obdana z gozdnatimi hribi, pod katerimi se razprostirajo vinske gorice. Na zahodu se dviga Zapečar (412 m), na jugozahodu razgledna točka Žalostna gora (366 m) z romarsko cerkvijo in na jugu Priča (404 m). Kraj spada v občino Mokronog – Trebelno. V okolici ... arrow

Mokronog

Večje gručasto naselje Mokronog se nahaja ob južnem predelu kotline, ki jo prečkajo železnica in cesta Trebnje – Sevnica ter reka Mirna. Kotlina je obdana z gozdnatimi hribi, pod katerimi se razprostirajo vinske gorice. Na zahodu se dviga Zapečar (412 m), na jugozahodu razgledna točka Žalostna gora (366 m) z romarsko cerkvijo in na jugu Priča (404 m). Kraj spada v občino Mokronog – Trebelno. V okolici ... arrow

Moravče - Spomenik Jurij Vega

Moravče se nahajajo v Moravški dolini. So edino strnjeno naselje na tem območju in središče občine Moravče. Pokrajinski videz doline je kmetijski, kljub temu, da je največ prebivalcev zaposlenih v industrijskih in ostalih dejavnostih. V nižinskem delu Moravške doline je okoli 30 majhnih naselij, ki imajo samo okoli deset prebivalcev. V Moravški dolini se je razvil in ohranil moravški govor, saj je doli ... arrow

Murska Sobota - Spomenik Erato

Murska Sobota je mesto z bogato zgodovino, ki se razprostira v ravnini Ravensko. Je najbolj severno mesto Slovenije in obenem tudi geografsko središče Pomurja. Ima številne znamenitosti, kot so grad Murska Sobota, stolna cerkev sv. Nikolaja, evangeličanska cerkev, hotel Zvezda in ostalo. Je na široko pozidano mesto z drevoredi, soseskami z vrtovi in stanovanjskimi bloki v zaledju. Trg kulture s slikovit ... arrow

Murska Sobota - Spomenik zmage

Murska Sobota je najbolj severno mesto v Sloveniji. Razprostira se v ravnini Ravensko, ob rečici Ledava, na presečišču glavnih cest iz Madžarske proti Italiji ter prečnih poti z Goričkega čez reko Muro. Je na široko pozidano mesto z drevoredi, soseskami z vrtovi in stanovanjskimi bloki v zaledju. Mesto ima številne znamenitosti, kot so grad Murska Sobota, stolna cerkev sv. Nikolaja, evangeličanska cerkev ... arrow

Otočec - Spomenik mladinskim delovnim brigadam

Naselje Otočec se razprostira na jugovzhodnem območju Slovenije. Nahaja se v bližini Novega mesta, ki je prestolnica Dolenjske in središče mestne občine Novo mesto. Kraj je najbolj znan po gradu Otočec, ki je edini vodni grad na območju Slovenije. Spomenik mladinskim delovnim brigadam se nahaja na grajskem otoku, desno od glavnega vhoda na grajsko dvorišče. Predstavlja bronasto skulpturo brigadirja, ki ... arrow

Piran - Tartinijev trg

Piran je čudovito staro pristaniško mesto v Slovenski Istri. Mesto je ohranilo srednjeveško zasnovo z ozkimi ulicami in tesno stisnjenimi hišami, ki mu dajajo poseben čar. Tartinijev trg je središče Pirana in največji trg. Ime je dobil po Giuseppeju Tartiniju (1692 – 1770), slavnemu skladatelju in violinistu. Glavni piranski trg je postal ob koncu 13. stoletja. Podobo, ki jo ima danes, je dobil v drugi p ... arrow

Pivka - Grobnica padlim borcem NOB

Grobnica padlih borcev NOB se nahaja na Habjanovem griču. Dostopna je z ulice Pod zavrtice, kjer je tudi spomenik NOB. Grobnica je bila urejena 19. oktobra 1958. Na Habjanovem griču je tudi zanimiv sistem utrdb. To so ostanki Alpskega zidu, ki ga je v 30-ih letih prejšnjega stoletja zgradila Kraljevina Italija. Grobnica padlih borcev NOB ima osmerokoten tloris. Del predstavlja kamnit blok s posvetilom, d ... arrow

Podkraj - Spomenik NOB

Podkraj je naselje, ki leži pod mogočnimi planotami visokega krasa: Trnovski gozd, Nanos in Hrušico. Leži ob cesti Col – Kalce in spada v občino Ajdovščina. V krajevno skupnost sodijo še vasice in zaselki Hrušica, Trševje, Vodice, Bela in Višnje. Strmo nad krajem se dvigajo Sveti Duh, Križna gora, Strliška gora ter Srednja gora. V središču Podkraja stoji cerkev svete Marjete, ki ima lep gotski prezbite ... arrow

Polzela - Spomenik žrtvam NOB

Polzela je večje naselje, ki se nahaja ob reki Savinji in Podvinski Strugi v severozahodnem kotu Celjske kotline. Zavzema izredno pomemben geografski položaj, saj stoji ob pomembnem cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih delov celjske kotline s Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino. Ta območja so bila zaradi tega že zgodaj poseljena, saj je Rimljan Mark Avrelij, ko se je bojeval proti Germanom, v ... arrow

Postojna - Spomenik NOB

Postojna je upravno središče občine Postojna. Mestno naselje se razprostira na pobočju nad dnom vzhodnega dela Spodnje Pivke, pod južnim robom Postojnskih vrat, kjer je najbolj zložen prehod iz notranjosti Slovenije proti morju. Največja znamenitost je svetovno znana Postojnska jama. Tukaj vodijo avtocesta, stara cesta in železnica iz smeri Ljubljane. V pisnih virih se prvič omenja leta 1226. Leta 1498 ... arrow

Prešernov gaj

Prešernov gaj so leta 1952 preuredili po načrtih arhitekta Marjana Šorlija iz prej opuščenega kranjskega pokopališča. Gaj je v lasti Mestne občine Kranj. Prenova je potekala pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj. Prostor je zasnovan kot gaj zaradi svoje zgodovinske vloge in pietete. Je prostor počitka, premišljevanja in kulturnega navdiha. Tlakovane k ... arrow

Prežihova bajta

Spominski muzej Prežihovega Voranca - Prežihova bajta, se nahaja nad Kotljami na Preškem vrhu. Odprta je od torka do sobote, od 9. do 17. ure in v nedeljo od 14. do 17. ure. Tik na Prežihovo bajto stoji bronasti Prežihov spomenik, delo akademskega kiparja Stojana Batiča. Bajta je memorialni in etnološki spomenik. Predstavlja tradicionalno koroško hišo malega kmeta, bajterja ter življenje in delo pisatelj ... arrow

Puconci - Spomenik Spametnost

Puconci so naselje na Goričkem v severozahodnem območju Slovenije. Vas se prvič omenja v 14. stoletju pod imenom Monakfolua, madžarsko poimenovanje pa je Batthyand. V kmečkem naselju prevladujeta sadjarstvo, živinoreja in poljedelstvo, od leta 1954 pa obratuje ob prodnati terasi separacija kremenčevega peska. Območje Puconcev je znano po sožitju katoličanov, evangeličanov in pripadnikov binkoštne cerkve. ... arrow

Radeče - Plečnikov spomenik NOB

Radeče so mesto na slikovitem območju Posavja in predstavljajo središče občine Radeče. Ležijo ob izlivu potoka Sopota v reko Savo, med Sevnico in Zidanim Mostom. Radeče so poznane po papirnici v bližnjih Njivicah z dolgoletno tradicijo. Za kraj so značilne mnoge arhitekturne lepote, naravne vrednote, sakralna dediščina in pestra kulinarika. Poleg tega nudijo tudi zanimiva in nepozabna doživetja, kot so ... arrow

Radovljica

Radovljica je turistična občina, ki zaradi svoje sončne lege nudi prijeten oddih, sprehode in športne dejavnosti. Čez vse leto v mestu potekajo tudi kulturne prireditve in festivali. Edini mestni hotel je Grajski dvor, ki je delo arhitekta Ivana Vurnika. Gabrov drevored je sprehajalna pot od hotela proti staremu mestnemu jedru. Je ostanek graščinskega baročnega vrta, ki ga je dala urediti rodbina Thurn-V ... arrow

Radovljica - Spomenik Josipini Hočevar

Spomenik Josipini Hočevar se nahaja v starem mestnem jedru mesta. Zgrajen je bil leta 1908 v zahvalo Radovljičanki Josipini, ki je ustanovila poseben sklad za radovljiške vdove, sirote in šolsko mladino, iz katerega so najrevnejši učenci prejemali obutev, obleko in šolske potrebščine. Josipina Hočevar se je rodila leta 1824 v Radovljici, vendar je večino svojega življenja preživela v Krškem, kjer je umrl ... arrow

Rogaška Slatina - Kidričev spomenik

Rogaška Slatina spada med eno izmed najmlajših mest v Sloveniji in enega od najstarejših turističnih krajev, ki je svojo 400 - letno zdraviliško tradicijo znal združiti z modernim duhom sodobnosti. Poznan je kot mesto stekla, vode in vina. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške Slatine predstavlja zdraviliško jedro s promenadnim parkom, ki je zeleno območje zdraviliškega kompleksa. Zdraviliško jedro ... arrow

Rogaška Slatina - Kip grofa Ferdinanda Attemsa

Rogaška Slatina je slikoviti kraj, ki je poznan kot mesto stekla, vode in vina. Mestu je uspelo svojo 400 – letno zdraviliško tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške Slatine predstavlja zdraviliško jedro s promenadnim parkom, ki je zeleno območje zdraviliškega kompleksa. Zdraviliško jedro Rogaške Slatine ima številne znamenitosti, kot so Gozdni vrelec, I ... arrow

Rogaška Slatina - Pegazov spomenik

Rogaška Slatina je znano zdraviliško središče, ki že stoletja privablja številne obiskovalce od blizu in daleč. Mestu vina, stekla in vode je uspelo svojo večstoletno zdraviliško tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške Slatine predstavlja zdraviliško jedro s promenadnim parkom, ki je zeleno območje zdraviliškega kompleksa. Pegazov spomenik se nahaja na P ... arrow

Rogaška Slatina - Spomenik padlim v NOB

Rogaška Slatina se razprostira v Spodnjem Posotelju, v bližini meje s sosednjo Republiko Hrvaško. Mesto stekla, vina in vode s svojo stoletno turistično zgodovino in velikim obsegom turističnega prometa spada med najbolj pomembne in najstarejše turistične kraje v Sloveniji. Rogaški Slatini je uspelo dolgoletno tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške Slat ... arrow

Rogaška Slatina - Spomenik sv. Janeza Nepomuka

Rogaška Slatina priljubljen zdraviliški kraj, ki se nahaja v Spodnjem Posotelju, v bližini meje s Hrvaško. Mesto je prepoznavno po mineralni vodi Donat Mg, prenovljenem zdraviliškem parku, obnovljenih zgodovinskih zgradbah, Kozmetiki Afrodita in svetovno znani Steklarni Rogaška. Rogaški Slatini je uspelo dolgoletno tradicijo združiti z modernim duhom sodobnosti. Glavni del osrednjih zanimivosti Rogaške ... arrow

Šempeter pri Gorici - Aleja zaslužnih za zdravstvo na Primorskem

Šempeter pri Gorici je manjše mesto v Sloveniji, ki se razprostira na mestnem obrobju Gorice, ob pomembni prometni povezavi med Italijo in Vipavsko dolino ter Soško dolino in Novo Gorico. S severozahoda ga varuje hrib sveti Mark, ki je najvišji hrib v kraju. Središče Šempetra predstavlja trg Ivana Roba, ki je tudi stičišče glavnih mestnih prometnic. Mestno središče z urejeno moderno infrastrukturo ima ... arrow

Šempeter pri Gorici - Spomenik braniteljem slovenske samostojnosti

Šempeter pri Gorici leži na mestnem obrobju Gorice, ob pomembni prometni povezavi med Soško dolino in Novo Gorico ter Italijo in Vipavsko dolino. S severozahoda ga varuje najvišji vrh v kraju, sveti Mark, ki je priljubljena razgledna točka. Hrib ponuja razgled na celotno območje občine ter tudi čezmejne kraje v Italijo. Na vrhu se nahaja restavracija z letnim vrtom. Šempeter je bil zaradi svoje dokaj b ... arrow

Šempeter pri Gorici - Spomenik Goranski diviziji

Šempeter pri Gorici leži na mestnem obrobju Nove Gorice. Status mesta je dobil leta 2006. Predstavlja središče občine Šempeter – Vrtojba. Nahaja se ob pomembni prometni povezavi med Soško dolino in Novo Gorico ter sosednjo Italijo in Vipavsko dolino. Zaradi svoje prisojne lege in dokaj blage klime je bil Šempeter vedno priljubljen kraj za priseljevanje, oddih in prebivanje. Nekdanje kmečko naselje se j ... arrow

Šempeter pri Gorici - Spomenik padlim borcem Goriške fronte

Šempeter pri Gorici je zanimivo mesto, ki se nahaja na mestnem obrobju Gorice. Leži ob pomembni prometni povezavi med Soško dolino in Novo Gorico ter Italijo in Vipavsko dolino. Sveti Mark, najvišji hrib v kraju, ga ščiti s severozahoda. Največje kulturne znamenitosti so župnijska cerkev svetega Petra, Coroninijev dvorec, dvorec Mafejšče in potomka Stare trte z mariborskega Lenta. Cerkev v Šempetru se ... arrow

Senčur - Spomenik krompirju

Šenčur je eden največjih naselij na Kranjskem polju. Od mesta Kranj je oddaljen okoli 7 kilometrov, od glavnega mesta Slovenije, Ljubljane, pa okoli 20 kilometrov. Je sedež Občine Šenčur. V bližini se nahaja mednarodno Letališče Jožeta Pučnika. Šenčur je bil poseljen že v času Rimljanov, o čemer priča rimski sarkofag. V pisnih virih se prvič omenja leta 1221 v povezavi z vitezom Friderikom. Naselje je ... arrow

Slovenj Gradec - Pohorska cesta z okolico

Slovenj Gradec je upravno, kulturno in gospodarsko središče Mislinjske doline. Nahaja se med Uršljo goro in zahodnim Pohorjem, ob sotočju reke Mislinje in Suhodolnice. Slovenj Gradec so ustanovili grofje Andeški. Kot trg se prvič omenja leta 1251, ko je Bertold Andeški, oglejski patriarh, poklonil oglejski patriarhinji vso svojo lastnino na Slovenjgraškem. Številne razstave v Galeriji likovnih umetnosti ... arrow

Šmarje pri Jelšah

Šmarje pri Jelšah je razpotegnjeno naselje, ki se nahaja v vzhodnem delu Slovenije, ob železniški progi Celje – Rogaška Slatina. Mestno naselje leži ob sotočju štirih potokov v zahodnem območju Zgornjesotelskega gričevja. Šmarje pri Jelšah je upravno središče istoimenske občine, ki ga zaznamuje pestra kmečka tradicija. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1236. Srednjeveška zgodovina naselja je tes ... arrow

Spomenik padlim partizanom gornikom

Dolina Vrata so slikovita ledeniška dolina, ki ji po poti Triglavske Bistrice lahko sledimo prav pod mogočno Triglavsko steno. Pot Triglavske Bistrice se prične pri meji osrednjega območja parka Pri Rosu prav pri vstopu v Vrata. Po dolini, ki je nasuta z morenami, nisipinami, pobočnim gruščem in rečnim prodom, teče Triglavska Bistrica. Ta zbira vse vode, tudi znameniti Peričnik, in jih nosi v reko Savo. ... arrow

Spomenik Živi zid

Dolina Gračnice se razprostira na vzhodnem območju Slovenije, v bližini naselja Rimske Toplice, kjer se nahaja zdravilišče Rimske terme. Samotna dolina je znana po kartuzijanskem samostanu Jurklošter, Gračniškem slapu, Šmidovem mlinu in spomeniku Živi zid. Spomenik Živi zid stoji v vasi Lokavec. Postavljen je bil v spomin na boj partizanov s sovražnimi Nemci v času med drugo svetovno vojno. Ko so se Ne ... arrow

Sv. Anton - Spomenik NOB

Sveti Anton je obširno naselje z mnogimi zaselki, ki se razprostirajo po pobočjih Marežganskega hriba in Jazbine. Za krajevno skupnost je značilna bogata zgodovinska preteklost in živahna sedanjost. Istra je dežela vina, oljk in sonca. Je tudi dežela sredozemskega sadja, breskev, češenj, kakijev in zgodnjih vrtnin. Ljudje tod že tisočletja gojijo vinsko trto in grozdje. Jedro naselja se nahaja ob župni ... arrow

Velenje - Mestno središče

Velenje je upravno, politično, gospodarsko in kulturno središče Šaleške doline. Dolino imenujejo tudi dolina gradov. Mesto se je razvilo ob vznožju strmega griča, na katerem stoji mogočen Velenjski grad. Območje mesta je bilo prvič omenjeno leta 1250, poseljeno je pa že od mlajše kamene dobe dalje. Njegove korenine segajo v neznatno rudarsko neselje. Novejši del mesta je eden od najlepših arhitekturnih s ... arrow

Vipavski Križ - Kip Janez Svetokriški

Vipavski Križ se razprostira na podolgovatem hribu v osrednjem delu Vipavske doline, v bližini Ajdovščine. Majhno in z obzidjem obdano naselje je eden najlepših zgodovinskih kulturnih spomenikov v Sloveniji. V pisnih virih se vasica prvič omenja pod imenom Villa Crucis že leta 1252. Štiristolpni grad, ki ga je dal zgraditi goriški grof, so leta 1483 obdali z obzidjem zaradi nevarnosti turških vpadov. V ... arrow

Vipavski Križ - Spomenik ustanovitvi odborov OF

Vipavski Križ se razprostira na okoli sto metrov visokem slemenu griča, v središču Vipavske doline. Slikovito srednjeveško mestece velja za kulturni in zgodovinski spomenik lokalnega pomena. V bližini se nahaja Ajdovščina. V obdobju rimskega cesarstva je nedaleč potekala pomembna cestna povezava med Oglejem in Ljubljano. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1200 kot De Cruce v lastnini Goriških gro ... arrow

Volčji Potok - Arboretum

Arboretum Volčji Potok se nahaja pri Kamniku. Beseda arboretum pomeni zbirko dreves in grmov, ki je namenjena izobraževanju in raziskovanju. V osnovi je arboretum botanični vrt za lesnate rastline, edini v Sloveniji. V prejšnjih stoletjih je bil graščinska posest, od leta 1882 pa je bil v lasti Ferdinanda Souvana, kasneje pa njegovega sina. Ta je okoli graščine uredil park z ribniki in nasadi eksotičnih ... arrow

Vrhnika - Cankarjev trg

Vrhnika se nahaja blizu Ljubljane, glavnega mesta Slovenije. Cankarjev trg je v centru Vrhnike. Imenuje se po znanem pisatelju, dramatiku in pesniku Ivanu Cankarju, ki se je tukaj rodil. V tem delu si lahko ogledate nekdanjo sodnijo in sodne zapore, cerkev sv. Lenarta, hotel Mantovo, nekdanji hotel Pri črnem orlu, Lavrenčičevo hišo – Stara pošta, Enajsto šolo pod mostom čez reko Ljubljanico, spomenik Iva ... arrow

Vrhpolje - Kipa in obeležja pri cerkvi

Vrhpolje je prijetna primorska vasica, ki se nahaja v Vipavski dolini ter leži med mogočnim Nanosom in sivim Kovkom. Z njenim utripom je povezana tudi vasica Duplje, ki se nahaja na vzpetini med Vrhpoljem in Logom. Nekdaj je do tukaj segalo morje, ki je za seboj pustilo bogate nanose fliša in laporja, kar je sedaj dobra podlaga za vzgojo vinske trte. Vas je vključena v projekt Vipavska vinska cesta. Vr ... arrow

Žalec - Skulptura Hmeljar

Žalec, mesto hmelja, se nahaja v Spodnji Savinijski dolini. Je upravno, gospodarsko in kulturno središče v istoimenski občini. Mestna občina Žalec poleg mesta Žalec zajema še del naselja Podvin in naselji Ložnica. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1182 kot Sachsenfeld. Nekdaj je bil obdan z obrambnim obzidjem, do danes pa se je ohranil le še obrambni stolp pri župnijski cerkvi svetega Nikolaja ... arrow

Žalec - Spomenik NOB

Žalec je znan kot mesto hmelja. Mesto je postal leta 1964. Je gospodarsko, upravno in kulturno središče Spodnje Savinjske doline. Zaradi slikovitih nasadov hmelja je dolina dobila ime dolina zelenega zlata. V pisnih virih se kraj prvič omenja leta 1182, trške pravice pa je dobil v letu 1265. V času krutih vpadov Turkov je naselje utrpelo veliko škodo in zaradi tega so okoli cerkve pozidali tabor, ki je ... arrow

Ženavlje - Spomenik balonarjema

Ženavlje so majhna vasica, ki se nahaja v občini Gornji Petrovci, na skrajnem severovzhodnem območju Slovenije. Do naselja je možno priti iz smeri Boreča, Šulinci in Martinje. Zgornji del vasi se nahaja na slemenu ob cesti Šulinci – Martinje, spodnji del pa se razprostira na obeh straneh potoka Merak. Kraj je najbolj znan po dogodku v letu 1934, ko se je na vas nenadoma spustil stratosferski balon belg ... arrow

Žužemberk - Spomenik NOB na Cviblju

Na vzpetini Cvibelj nad Žužemberkom se nahaja največja partizanska grobnica v Sloveniji. Kostnica je skupna za umrle iz večih grobišč na območju Suhe krajine. Vitek spomenik nad njo je viden daleč naokoli. V pokončne plošče so vklesana imena 1150 padlih partizanov, aktivistov OF, internirancev in tudi pripadnikov mednarodnih enot, ki so bile v sestavi slovenske narodnoosvobodilne vojske. Mogočno obelež ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča