Gorenjska - Blejsko jezero
Gorenjska

Gorenjska

Stara mestna jedraStara mestna jedra

Stara mestna jedra
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Kropa

Kropa je manjša vas, ki je nastala in se razvijala zgolj zaradi železa, ognja in vode. Ob hudourniškem potoku, v ozki grapi pod planoto Jelovica je v poznem srednjem veku na ozemlju plemiške rodbine Ortenburg zraslo železarsko naselje. Najstarejši arheološki ostanki na tem ozemlju sicer datirajo v antično dobo, vendar do sedaj še ne dokazujejo stalne naselitve. V 13. in 14. stoletju so Ortenburžani načrt ... arrow

Radovljica - Staro mestno jedro

Pri vstopu v staro jedro nas pričaka poznosrednjeveški obrambni jarek, ki je bil v zadnjih letih obnovljen. Na osrednjem mestnem trgu se na vsaki strani nahajajo lepo vzdrževane srednjeveške in renesančne meščanske stavbe. Pomembne so naslednje: rojstna hiša Antona Tomaža Linharta, ogled je mogoč le od zunaj, Vidičeva hiša iz leta 1634, Lectarjeva hiša, v kateri je najstarejša radovljiška gostilna, grašč ... arrow

Tržič - Staro mestno jedro

Tržič je mesto, ki se nahaja v sotočju Bistrice in Mošenika. Leta 1492 je cesar Friderik III. povzdignil takratni Tržič iz vasi v trg. Od leta 1985 je mesto zavarovano kot kulturni spomenik. V požaru leta 1811 je bilo uničenih več kot 200 hiš in delavnic. Takrat so ob obnovi mesta izdali poseben predpis, ki je določal obvezno namestitev kovinskih vrat in polken, ki so postala prava evropska posebnost. Vs ... arrow

Kranj - Staro mestno jedro

Staro mestno jedro v Kranju je bilo leta 1983 razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik, saj se tu nahajajo najpomembnejše kulturno – zgodovinske znamenitosti. Središče starega dela predstavlja osrednji Glavni trg z vzporednima ozkima ulicama, Tavčarjevo in Tomšičevo ulico. Z glavnim trgom ju veže vrsta prečnih ulic in prehodov. Pomembne znamenitosti so: nekdanja Stara pošta, katere fasado oblikujej ... arrow

Škofja Loka - Staro mestno jedro

Škofja Loka ima najbolje ohranjeno staro mestno jedro v Sloveniji. To jedro zavzema prodne terase, ki sta jih izoblikovali Sori. Od srednjega veka dalje mestno jedro sestavljala dva trga: Mestni trg ali Plac in Lontrg ali Spodnji trg. Tukaj si lahko ogledamo vrsto zanimivih stavb kot so: nunska cerkev, kamniti ali kapucinski most, Homanova hiša, župnijska cerkev, mestna šola, kašča, ki je ena najbolj čas ... arrow

Ostalo

Dovje

Dovje je manjša vas na prostrani prisojni uravnavi pod vznožjem Karavank. Vas zaznamuje tisočletna zgodovina, kmečka tradicija in čudovita panorama. Dovška posest je bila leta 980 podeljena freisinškim škofom v Loško posest. Pod imenom Dolgo polje se prvič omenja med leti 1029 in 1045 letom. Leta 1191 je bilo v vasi 205 prebivalcev in 28 kmetij. Izkoreninjena je bila tlaka in zgrajena je bila dovška cerk ... arrow

Kamna Gorica

Kamna Gorica je manjše gručasto naselje, ki spada v občino Radovljica. Nahaja se v Lipniški dolini pod obronki gozdnate Jelovice. Za naselje so značilni številni mostički in vodni kanali (lesene rake) potoka Lipnica, zato ga imenujejo tudi Male Benetke. Kamna Gorica je slikovito fužinarsko naselje, ki se je razvijalo skupaj z bližnjo Kropo. V pisnih virih se omenja od 15. stoletja pod imenom Steinpüchel. ... arrow

Kranjska Gora - Staro mestno jedro

Kranjska Gora ima kljub turističnemu razvoju ohranjen stari razpored vaškega naselja. Večino starih hiš, kmečkih poslopij koroškega tipa, so tudi posodobili. V starem mestnem jedru si lahko ogledamo cerkev Device Marije Vnebovzete, Liznjekovo hišo, rojstno hišo Josipa Vandota in drugo. Na prostoru današnje cerkve je nekdaj stala druga cerkev, ki se je imenovala Marija na belem produ. Od nje se je ohranil ... arrow

Lesce - Staro mestno jedro

Lesce imajo staro mestno jedro, ki je strnjeno okoli triladijske župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja. Ta se nahaja na mestu prvotne lesene cerkve in jo omenjajo že leta 1140. Vse do 19. stoletja je bila cerkev znano in dobro obiskano romarsko središče. Na fasadi se nahaja slika Marije z Jezusom iz okoli leta 1400, ki velja za najstarejšo podpisano fresko na Slovenskem. Je delo prvih, po imenih znanih ... arrow

Podkoren

Podkoren je strnjena vasica, ki se nahaja na pobočju vršaja pod Karavankami v Zgornjesavski dolini. Naselje je še starejše od Kranjske Gore. Prebivalci se imenujejo Korenci. Podkoren se deli na Zgornji Koren, Spodnji Koren in Na gorici. Skozi Podkoren je nekdaj vodila tlakovana srednjeveška cesta, ki je bila povezava med deželo Koroško in Kranjsko že v 15. stoletju. V času Avstro-Ogrske je čez Korensko s ... arrow

Rateče

Rateče so manjša vas, ki spada v Občino Kranjska Gora. Vas leži v zgornjem delu Zgornjesavske doline, ob tromeji z Avstrijo in Italijo. Nasproti Rateč se nahaja dolina Planica, ki je znana kot zibelka smučarskih poletov. V preteklosti je v Ratečah zaradi ostrega podnebja prevladovala predvsem živinoreja, ki je bila povezana s pašništvom v planinah. Od kultur pa dobro uspeva krompir, ki mu po domače pra ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča