Jugovzhodna - Parkirišče
Jugovzhodna

Jugovzhodna

Stara mestna jedraStara mestna jedra

Stara mestna jedra
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si
Brežice - Staro mestno jedro

Brežice imajo zanimivo staro mestno jedro. Lahko si ogledate grad Brežice, kjer je sedež Posavskega muzeja Brežice, grajsko kaščo, glasbeno šolo, staro lekarno, hišo družine Del Cott, mestno hišo ali Rotovž, župnijsko cerkev svetega Lovrenca, nemško hišo, vodovodni stolp in mnogo drugega. Muzej je redno odprt. Stalne zbirke so arheloška zbirka, etnološka zbirka, puntarija, umetnostno zgodovinska zbirka, ... arrow

Črnomelj - Staro mestno jedro

Črnomelj je osrednje in največje mesto v Beli krajini. Leži na pomolu visoko nad sotočjem reke Lahinje in pritoka Dobličice. Ta je omogočal varno poselitev že od starejše železne dobe. Mesto je imelo zaradi lege na ozkem pomolu poleg osrednje ceste le še dve vzporedni ulici. Ta zasnova se je kasneje le malo spremenila. Pisni viri ga prvič omenjajo leta 1228 z imenom Schirnomel. Leta 1407 je dobilo mestne ... arrow

Kočevje

Kočevje je zanimivo mesto, ki leži v najširšem delu Kočevskega polja. Je upravno, kulturno in gospodarsko središče Kočevske. Skozi mesto lenobno teče reka Rinža, ki ponikne kmalu za njim. Reka je značilna kraška ponikalnica, dolga okoli 9 km. V Kočevju so večje znamenitosti naslednje: Nebotičnik, Vila Sajovic, Marijin dom, gostilna pri Kmetu, Vila Kajfež, Gimnazija Kočevje, park narodnih herojev, likovni ... arrow

Krško - Staro mestno jedro

Krško je osrednje mesto Posavske regije. Mesto se je razvilo na obeh bregovih reke Save. Staro mestno jedro se nahaja na desnem bregu reke in je obnovljeno. Novi del mesta je namenjen predvsem poslovni in gospodarski dejavnosti. V starem mestnem jedru lahko vidite nekdanjo ljudsko in meščansko šolo, cerkev svetega Janeza Evangelista, Valvasorjev spomenik in hišo, cerkev svetega Duha, mestni park, kapucin ... arrow

Metlika - Staro mestno jedro

Metlika je slikovito staro mesto v Beli Krajini. Mestne pravice je dobila leta 1335. Kraj je imel skozi zgodovino pomembno obrambno funkcijo. Zaradi tega je bil tudi zgrajen na pomolu nad otokom Obrh, ki obliva večji del starega mestnega jedra. Staro mestno jedro ima tri trge: Mestni trg, Partizanski trg in Trg svobode. Pomembne znamenitosti so: Metliški grad, park pred gradom, Prva dolenjska hranilnic ... arrow

Mokronog

Večje gručasto naselje Mokronog se nahaja ob južnem predelu kotline, ki jo prečkajo železnica in cesta Trebnje – Sevnica ter reka Mirna. Kotlina je obdana z gozdnatimi hribi, pod katerimi se razprostirajo vinske gorice. Na zahodu se dviga Zapečar (412 m), na jugozahodu razgledna točka Žalostna gora (366 m) z romarsko cerkvijo in na jugu Priča (404 m). Kraj spada v občino Mokronog – Trebelno. V okolici ... arrow

Novo mesto - Staro mestno jedro

Novo mesto je prestolnica Dolenjske. Mesto leži v rečnem zavoju reke Krke. Staro mestno jedro stoji na skalnatem apnenčastem polotoku. Med njimi je troje pomolov. Na srednjem pomolu, ki je najbolj izrazit, stoji mesto, druga dva sta zaraščena z gozdom. Na zahodu je Portovald, na vzhodu znameniti skalnati Novomeški breg. Tu se nahaja tudi Župančičevo sprehajališče. Kandijski most pa Ragov log, ki je od le ... arrow

Šentrupert

Šentrupert je manjše gručasto naselje, ki se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Kraj leži na severnem robu slikovite Mirnske doline in je sedež Občine Šentrupert. Ime je naselje dobilo po svetemu Rupertu, ki je zavetnik župnijske gotske cerkve. V Šentrupertu z bližnjo okolico so naslednje kulturne znamenitosti: velika cerkev sv. Ruperta, ki stoji sredi trškega naselja, grad Škrljevo, kapela Žalostne ... arrow

Sevnica - Staro mestno jedro

Sevnica je razpotegnjeno mesto ob reki Savi z okoli 5.000 prebivalci. Mesto je obrtno, industrijsko, kulturno, trgovsko, upravno središče občine Sevnica. Nemško ime Sevnice in sicer Liechtenwald se prvič omeni v poznem srednjem veku leta 1275. Trške pravice so bile naselju podeljene leta 1322. Sevnica je postala mesto leta 1959. Staro mestno jedro se nahaja pod mogočnim gradom Sevnica, ki leži na vrhu ... arrow

Žužemberk - Grajski trg

Žužemberk, osrednje naselje Suhe krajine, se je razvil v zavetju gradu Žužemberk na razgledni terasi nad reko Krko. Ime kraja naj bi bila slovenska izpeljanka iz nemške besede za železovo rudo, ki so jo kopali v bližini. Osrednji trški prostor predstavlja vodnjak, vhodna fasada grajskega objekta ter niz nadstropnih stanovanjskih hiš s kamnitimi portali in z lokali v pritličnem delu. Zgradbe ob ulicah, ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča