Slovenija - Blejsko jezero
Slovenija

Slovenija

Slovenija je evropska država med Alpami, Jadranskim morjem in Panonsko nižino.

Stara mestna jedraStara mestna jedra

Stara mestna jedra
Vir: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Državna pregledna karta merila 1 : 1.000.000, 1995
www.gu.gov.si

Najlepše - Najbolj zanimivo - Priporočamo

Koper - Staro mestno jedro

Staro mestno jedro zajema mnogo znamenitosti. Med njimi so Carpacciov trg s Taverno, steber sv. Justine in fontano, vodnjak Da Ponte, Vrata Muda, Pretorska palača, stolnica in mestni stolp, trg Brolo s parkom, Fontico s heraldičnim okrasjem, palača Tarsia, palača Almerigogna, palača De Belli, Rotunda Marijinega vnebovzetja. Carpacciov trg krasi Carpacciova hiša, gotska stavba iz 15. stoletja, bivališče b ... arrow

Kranj - Staro mestno jedro

Staro mestno jedro v Kranju je bilo leta 1983 razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik, saj se tu nahajajo najpomembnejše kulturno – zgodovinske znamenitosti. Središče starega dela predstavlja osrednji Glavni trg z vzporednima ozkima ulicama, Tavčarjevo in Tomšičevo ulico. Z glavnim trgom ju veže vrsta prečnih ulic in prehodov. Pomembne znamenitosti so: nekdanja Stara pošta, katere fasado oblikujej ... arrow

Ljubljana - Prešernov trg

Prešernov trg je eden najlepših trgov v Ljubljani, ki je prebivalcem Ljubljane še posebej pri srcu. Znan je po rdeči frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja, prelepem Plečnikovem mostu – Tromostovju in Prešernovem spomeniku. Trg je živahen, tukaj se nahaja veliko lokalov in manjših trgovin. Trg se je najprej imenoval Živinski trg, kasneje je po cerkvi dobil ime Marijin trg, potem pa po slovenskem pe ... arrow

Piran

Piran je staro pristaniško mesto v slovenski Istri. Mesto je dvojezično, italijansko in slovensko. Italijansko ime je Pirano. Nahaja se na rtu Piranskega polotoka. Kraj je ohranil svoj srednjeveški videz z ozkimi ulicami in tesno grajenimi hišami, ki mu dajejo tipičen mediteranski značaj in poseben čar. Na hribu nad hišami stoji cerkev svetega Jurija z visokim stolpom, v njej pa je veliko slik in umetn ... arrow

Škofja Loka - Staro mestno jedro

Škofja Loka ima najbolje ohranjeno staro mestno jedro v Sloveniji. To jedro zavzema prodne terase, ki sta jih izoblikovali Sori. Od srednjega veka dalje mestno jedro sestavljala dva trga: Mestni trg ali Plac in Lontrg ali Spodnji trg. Tukaj si lahko ogledamo vrsto zanimivih stavb kot so: nunska cerkev, kamniti ali kapucinski most, Homanova hiša, župnijska cerkev, mestna šola, kašča, ki je ena najbolj čas ... arrow

Ostalo

Bovec

Mesto Bovec je center zgornjesoške doline in znano turistično središče. Mesto je znano tudi po bitkah iz prve svetovne vojne, ki so potekale v samem mestu in njegovi okolici. Danes turisti prihajajo predvsem zaradi številnih športnih in adrenalinskih možnosti rekreacije. Južno od Bovca se nahaja znano športno letališče, ki pritegne mnoge jadralne pilote in padalce. Pozimi se mesto napolni s smučarji, saj ... arrow

Brežice - Staro mestno jedro

Brežice imajo zanimivo staro mestno jedro. Lahko si ogledate grad Brežice, kjer je sedež Posavskega muzeja Brežice, grajsko kaščo, glasbeno šolo, staro lekarno, hišo družine Del Cott, mestno hišo ali Rotovž, župnijsko cerkev svetega Lovrenca, nemško hišo, vodovodni stolp in mnogo drugega. Muzej je redno odprt. Stalne zbirke so arheloška zbirka, etnološka zbirka, puntarija, umetnostno zgodovinska zbirka, ... arrow

Celje - Staro mestno jedro

Celje se nahaja ob sotočju Savinje in Voglajne v Celjski kotlini. Po gospodarskem pomenu in velikosti je tretje slovensko mesto. Je trgovsko, gospodarsko, izobraževalno, prometno, kulturno, zdravstveno in versko središče Spodnje Savinjske doline z obrobjem. Srednjeveško naselje se je razvilo na ostankih antične Celeie. Kot Celje se v pisnih virih prvič omenja 1122-37. Naselje je v urbanem, upravnem in go ... arrow

Cerknica - Staro mestno jedro - Tabor

Cerknica se nahaja na severnem robu Cerkniškega polja. Ima zanimivo staro mestno jedro, ki se imenuje Tabor. Leži na hribčku okoli cerkve Marijinega rojstva. Rimsko grobišče na Sinji gorici in predzgodovinski ostanki zidov na Gradišču pričajo o zgodnji poselitvi mesta. Cerknica je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1040. V 15. stoletju so se začeli turški vpad in prebivalci so bili prisiljeni na sam ... arrow

Črnomelj - Staro mestno jedro

Črnomelj je osrednje in največje mesto v Beli krajini. Leži na pomolu visoko nad sotočjem reke Lahinje in pritoka Dobličice. Ta je omogočal varno poselitev že od starejše železne dobe. Mesto je imelo zaradi lege na ozkem pomolu poleg osrednje ceste le še dve vzporedni ulici. Ta zasnova se je kasneje le malo spremenila. Pisni viri ga prvič omenjajo leta 1228 z imenom Schirnomel. Leta 1407 je dobilo mestne ... arrow

Dovje

Dovje je manjša vas na prostrani prisojni uravnavi pod vznožjem Karavank. Vas zaznamuje tisočletna zgodovina, kmečka tradicija in čudovita panorama. Dovška posest je bila leta 980 podeljena freisinškim škofom v Loško posest. Pod imenom Dolgo polje se prvič omenja med leti 1029 in 1045 letom. Leta 1191 je bilo v vasi 205 prebivalcev in 28 kmetij. Izkoreninjena je bila tlaka in zgrajena je bila dovška cerk ... arrow

Goče

Goče so slikovita vasica, ki spada v občino Vipava. Gručasto naselje leži na vipavskem griču in je obdano s številnimi vinogradi. V pisnih virih je bila vasica prvič omenjena leta 1376. Nekoč bogato naselje je z vseh strani zaprto in zgrajeno v obliki Andrejevega križa, ki je v povezavi z zavetnikom cerkve. Vas Goče je v celoti kulturna znamenitost. Vas krasijo zunanja stopnišča, številni ganki, nizi pos ... arrow

Hrpelje - Staro vaško jedro

Hrpelje so večje naselje, ki ležijo ob cesti Reka-Trst, na samem stičišču Čičarije, Krasa, Brkinov in Bržanije. So gručasto in obcestno naselje s stanovanjskimi bloki, hišami in nekdanjimi gospodarskimi poslopji. Sedanje naselje se deli na stari del in novejše območje. Prvi pisni viri omenjajo kraj leta 1304. V času Rimljanov je bila vas pomembna obcestna postojanka ob cesti Reka-Trst, ki je bila znana ... arrow

Idrija - Staro mestno jedro

V starem mestnem jedru Idrije si lahko ogledamo Ahacijev trg z baročnim vodnjakom, kjer je bila odkrita bogata živosrebrova ruda, rudniško gledališče in rudniški magazin, mestno hišo in ljudsko šolo na Mestnem trgu, jašek Frančiške, cerkev svete Trojice, prvo slovensko realko, hišo znamenitega naravoslovca Joannesa Antoniusa Scopolija, ki je bil prvi idrijski zdravnik, rudarsko hišo, kapelo in akvarij in ... arrow

Izola - Staro mestno jedro

Izola je obmorsko mesto, ki ima zanimivo staro mestno jedro. Zajema Manziolijev trg z okolico, Sončno nabrežje, Trg padlih za svobodo z okolico, Trg republike z okolico, Trg svetega Mavra z okolico, Veliki trg z okolico, Ulico Alme Vivoda z okolico in drugo. Izola skriva veliko čudovitih stvari. Ogledate si lahko Italijansko osnovno šolo Dante Alighieri, ki spada med najbolj mogočne in zgodovinske stavbe ... arrow

Kamna Gorica

Kamna Gorica je manjše gručasto naselje, ki spada v občino Radovljica. Nahaja se v Lipniški dolini pod obronki gozdnate Jelovice. Za naselje so značilni številni mostički in vodni kanali (lesene rake) potoka Lipnica, zato ga imenujejo tudi Male Benetke. Kamna Gorica je slikovito fužinarsko naselje, ki se je razvijalo skupaj z bližnjo Kropo. V pisnih virih se omenja od 15. stoletja pod imenom Steinpüchel. ... arrow

Kamnik - Staro mestno jedro

Kamnik ima zanimivo staro mestno jedro. Osrednji del starega mestnega jedra predstavlja Mali grad, okrog njega pa se nahajajo naslednji trgi in ulice: Glavni trg, Samostanska ulica, Šutna, Sadnikarjeva ulica, Trg svobode, Prešernova ulica, Maistrova ulica, Frančiškanski trg ... Na Glavnem trgu se nahajajo Galerija Miha Maleša, Turistično informacijski center, Kavarna Veronika, kjer potekajo kulturne in z ... arrow

Kanal

Kanal je slikovito naselje, ki je središče Občine Kanal ob Soči. V pisnih virih se prvič omenja leta 1140. V srednjem veku je Kanal pripadal Oglejskemu patriarhu in Goriškim grofom. Med prvo svetovno vojno je mimo Kanala potekala Soška fronta. Naselje se je danes razvilo v moderen kraj, ki vedno več pozornosti namenja razvoju turizma. Srednjeveško mestece, ki se nahaja ob bregovih reke Soče, je znano p ... arrow

Kobarid

Kobarid je mesto, ki je znano po svoji burni in zanimivi preteklosti. Naseljeno je bilo že v halštatski dobi ter doživelo največji razcvet v rimskem obdobju. Pomembnejše zgradbe in spomeniki v Kobaridu so kulturni dom in kino, spomenik pesniku in duhovniku Simonu Gregorčiču, župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, doprsni kip skladatelja Hraboslava Volariča, starinarna v Gregorčičevi ulici, Turistično i ... arrow

Kočevje

Kočevje je zanimivo mesto, ki leži v najširšem delu Kočevskega polja. Je upravno, kulturno in gospodarsko središče Kočevske. Skozi mesto lenobno teče reka Rinža, ki ponikne kmalu za njim. Reka je značilna kraška ponikalnica, dolga okoli 9 km. V Kočevju so večje znamenitosti naslednje: Nebotičnik, Vila Sajovic, Marijin dom, gostilna pri Kmetu, Vila Kajfež, Gimnazija Kočevje, park narodnih herojev, likovni ... arrow

Kranjska Gora - Staro mestno jedro

Kranjska Gora ima kljub turističnemu razvoju ohranjen stari razpored vaškega naselja. Večino starih hiš, kmečkih poslopij koroškega tipa, so tudi posodobili. V starem mestnem jedru si lahko ogledamo cerkev Device Marije Vnebovzete, Liznjekovo hišo, rojstno hišo Josipa Vandota in drugo. Na prostoru današnje cerkve je nekdaj stala druga cerkev, ki se je imenovala Marija na belem produ. Od nje se je ohranil ... arrow

Kropa

Kropa je manjša vas, ki je nastala in se razvijala zgolj zaradi železa, ognja in vode. Ob hudourniškem potoku, v ozki grapi pod planoto Jelovica je v poznem srednjem veku na ozemlju plemiške rodbine Ortenburg zraslo železarsko naselje. Najstarejši arheološki ostanki na tem ozemlju sicer datirajo v antično dobo, vendar do sedaj še ne dokazujejo stalne naselitve. V 13. in 14. stoletju so Ortenburžani načrt ... arrow

Krško - Staro mestno jedro

Krško je osrednje mesto Posavske regije. Mesto se je razvilo na obeh bregovih reke Save. Staro mestno jedro se nahaja na desnem bregu reke in je obnovljeno. Novi del mesta je namenjen predvsem poslovni in gospodarski dejavnosti. V starem mestnem jedru lahko vidite nekdanjo ljudsko in meščansko šolo, cerkev svetega Janeza Evangelista, Valvasorjev spomenik in hišo, cerkev svetega Duha, mestni park, kapucin ... arrow

Laško - Staro mestno jedro

Laško je gospodarsko, upravno, kulturno, gospodarsko in geografsko središče Občine Laško. Kraj se kot trg prvič omenja leta 1227, mestne pravice pa je dobilo leta 1927. Od takrat se je razvijalo kot trgovski, industrijski, obrtni in turistični kraj. Staro mestno jedro se nahaja pod hribom Hum, od koder je čudovit razgled na mesto in okolico. V starem delu si lahko ogledamo mnoge znamenitosti, kot so cerk ... arrow

Lenart v Slov. goricah

Mesto Lenart v Slovenskih Goricah leži v severovzhodnem delu Slovenije in predstavlja središče osrednjih Slovenskih goric. Slovenske gorice so največje gričevje v Sloveniji, ki se delijo na Ljutomersko-Ormoške Slovenske gorice in Zahodne Slovenske gorice. Lenart v Slovenskih Goricah se nahaja ob cesti Murska Sobota – Maribor. Razteza se na višji terasi med potokoma Velka in Globovnica, ki se nato izlivat ... arrow

Lendava - Staro mestno jedro

Lendava je mesto, ki leži pod obronki slikovitih Lendavskih goric. Je najvzhodnejše mesto v Sloveniji z okoli 4000 prebivalci. Najstarejši pisni vir o Lendavi predstavlja darilna listina iz leta 1192. Lendavski grad nad mestom je že več stoletij eno od najpomembnejših arhitekturnih spomenikov kraja. Danes se v dvorcu nahajata muzej in galerija. Starejši del mesta se nahaja na nizki terasi nad nekdanjim p ... arrow

Lesce - Staro mestno jedro

Lesce imajo staro mestno jedro, ki je strnjeno okoli triladijske župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja. Ta se nahaja na mestu prvotne lesene cerkve in jo omenjajo že leta 1140. Vse do 19. stoletja je bila cerkev znano in dobro obiskano romarsko središče. Na fasadi se nahaja slika Marije z Jezusom iz okoli leta 1400, ki velja za najstarejšo podpisano fresko na Slovenskem. Je delo prvih, po imenih znanih ... arrow

Litija - Valvazorjev trg

Litija je mesto, ki se je razvilo iz nekdaj pomembne brodarske postojanke na reki Savi. Po njej je nekoč potekala pestra trgovska pot med Ljubljano, Trstom in Hrvaško. Litija se prvič omenja leta 1145, trške pravice pa je dobila v 14. stoletju. Mestne pravice je Litija dobila leta 1952. Pravokoten vzdolžen Valvazorjev trg se nahaja v starem mestnem jedru. Na njegovem zahodnem delu je dvorec Turn ali Farb ... arrow

Ljutomer - Staro mestno jedro

Ljutomer je prestolnica Prlekije, ki je pokrajina z bogato naravno in kulturno dediščino. Kot naselje se prvič omenja leta 1249, leta 1265 preraste v trg in leta 1927 dobi mestne pravice. Stari del mesta se nahaja na območju pod vzpetino Kamenščak. Mestno jedro sestavljajo trije trgi in vsak ima svoje sakralno znamenje. Trgi v Ljutomeru so Glavni trg, Miklošičev trg in Trg Jakoba Babiča. Glavni trg je bi ... arrow

Logatec - Trško naselje Dolenji Logatec

Logatec je osrednje in največje naselje, ki se razprostira sredi ravnega in rahlo valovitega Logaškega polja. Nahaja se v osrednji Sloveniji, v samem osrčju Notranjske, na stiku dinarskega in alpskega sveta. Naselje je leta 2006 z državnim odlokom postalo mesto. Mesto je nastalo po koncu 2. svetovne vojne s spajanjem nekdanjega Gorenjega in Dolenjega Logatca in več okoliških vasi. Trško naselje Dolenji ... arrow

Lokev

Lokev je manjše naselje na Krasu, ki spada v Občino Sežana. Nahaja se tik ob meji z Italijo. Lokev je sedež župnije Loke, ki je bila ustanovljena leta 1947. Ta je ob ustanovitvi obsegala še Prelože, nato ji je bila pa priključena še Lipica. Kraj je dobil ime po veliki lokvi (kalu), kjer so vaščani napajali živino. Kal ali lokev je plitva kotanja na kraških tleh, kjer se zbira deževnica. Ker je dno prekri ... arrow

Maribor - Staro mestno jedro

Maribor je središče Štajerske in drugo največje slovensko mesto. Ima pestro zgodovinsko preteklost. Kot mesto se prvič omenja leta 1254. Že leto kasneje so začeli meščani graditi dva kilometra dolgo mestno obzidje, ki je omejilo staro mestno jedro. Obzidje so dodatno utrdili še z obrambnimi stolpi, ki so Sodni stolp, Tscheligijev stolp, Židovski stolp in Vodni stolp. Staro mestno jedro skriva veliko znam ... arrow

Mengeš - Trdinov trg

Mengeš je manjše mesto, ki leži pod gričem Gobavica. Pod hribom se vije potok Pšata, na jugovzhodnem območju se razprostira slikovito Mengeško polje. Nepozabno ozadje na severozahodu predstavljajo Kamniške Alpe, Karavanke in Julijci. Ob robu mesta stoji moderna rekreacijska dvorana s teniškimi igrišči. Mengeš se v pisnih virih prvič omenja leta 1154. Kraj je nastal blizu stare rimske ceste Emona – Cele ... arrow

Metlika - Staro mestno jedro

Metlika je slikovito staro mesto v Beli Krajini. Mestne pravice je dobila leta 1335. Kraj je imel skozi zgodovino pomembno obrambno funkcijo. Zaradi tega je bil tudi zgrajen na pomolu nad otokom Obrh, ki obliva večji del starega mestnega jedra. Staro mestno jedro ima tri trge: Mestni trg, Partizanski trg in Trg svobode. Pomembne znamenitosti so: Metliški grad, park pred gradom, Prva dolenjska hranilnic ... arrow

Miklavž na Dravskem polju - Staro mestno jedro

Miklavž na Dravskem polju se nahaja ob reki Dravi na mestnem predelu Maribora. Občina Miklavž na Dravskem polju je bila ustanovljena leta 1998. Poleg Miklavža v občino spadajo še naselja Dobrovce, Skoke in Dravski dvor. Dravsko polje obdaja Pohorje, Dravska dolina, Slovenske gorice in Ptujsko polje. Miklavž na Dravskem polju se deli na dva dela – središče starega dela je strnjeno okoli župne cerkve sv. ... arrow

Mokronog

Večje gručasto naselje Mokronog se nahaja ob južnem predelu kotline, ki jo prečkajo železnica in cesta Trebnje – Sevnica ter reka Mirna. Kotlina je obdana z gozdnatimi hribi, pod katerimi se razprostirajo vinske gorice. Na zahodu se dviga Zapečar (412 m), na jugozahodu razgledna točka Žalostna gora (366 m) z romarsko cerkvijo in na jugu Priča (404 m). Kraj spada v občino Mokronog – Trebelno. V okolici ... arrow

Most na Soči - Staro mestno jedro

Naselje Most na Soči se nahaja v občini Tolmin. Leži na sotočju reke Idrijce in Soče. Do leta 1952 se je kraj imenoval Sveta Lucija. Kraj Most na Soči je najbolj znan po čudovitem umetnem jezeru za HE Doblar, ki kar vabi, da se odpravimo na sprehod in uživamo v lepi okolici. Po jezeru vozi tudi turistična ladja Lucija. V starem mestnem jedru lahko prenočite v hotelu Lucija. Gostilna Vuga pa vam nudi obil ... arrow

Mozirje

Mozirje je mestno naselje ob reki Savinji, ki je največji kraj v Zgornji Savinjski dolini in upravno središče njenega spodnjega območja. Kotlina je obdana z alpskih predgorjem – Golte na severu ter visokimi kraškimi planotami Menina in Dobrovlje na jugu. Na zahodu se nahaja alpski svet vzhodnega dela Kamniško – Savinjskih Alp. Mozirje je bilo v pisnih virih pod imenom Mosir prvič omenjeno leta 1146. Za ... arrow

Novo mesto - Staro mestno jedro

Novo mesto je prestolnica Dolenjske. Mesto leži v rečnem zavoju reke Krke. Staro mestno jedro stoji na skalnatem apnenčastem polotoku. Med njimi je troje pomolov. Na srednjem pomolu, ki je najbolj izrazit, stoji mesto, druga dva sta zaraščena z gozdom. Na zahodu je Portovald, na vzhodu znameniti skalnati Novomeški breg. Tu se nahaja tudi Župančičevo sprehajališče. Kandijski most pa Ragov log, ki je od le ... arrow

Ormož - Staro mestno jedro

Ormož je mesto, ki spada med najlepša mesta na Slovenskem. Leži pod obronki Slovenskih goric, na naravni terasi nad reko Dravo. Ormož je bil v bronasti dobi po velikosti, pomenu in urbanistični zasnovi največja naselbina v vzhodnoalpskem prostoru. Prvič se omenja leta 1273 kot Holermous. Mestne pravice je zaradi strateškega pomena dobil že leta 1331. V starem mestnem jedru se nahaja cerkev sv. Jakoba, Ma ... arrow

Podkoren

Podkoren je strnjena vasica, ki se nahaja na pobočju vršaja pod Karavankami v Zgornjesavski dolini. Naselje je še starejše od Kranjske Gore. Prebivalci se imenujejo Korenci. Podkoren se deli na Zgornji Koren, Spodnji Koren in Na gorici. Skozi Podkoren je nekdaj vodila tlakovana srednjeveška cesta, ki je bila povezava med deželo Koroško in Kranjsko že v 15. stoletju. V času Avstro-Ogrske je čez Korensko s ... arrow

Polhov Gradec - Staro vaško jedro

Polhov Gradec ima zanimivo staro vaško jedro. Lahko si ogledamo kulturne znamenitosti kot so Oštetarjeva hiša, Kaplanija, ulica Usrana gasa, hiša pri Peku, Severjeva hišo, Gostilna pri Pratkarju, Kulturni dom Jakoba Trobca, spomenik NOB, cerkev Marijinega rojstva in ostalo. Staro jedro je večinoma strnjeno okoli cerkve Marijinega rojstva, ki je bila zgrajena v letih od 1728 do 1736 v baročnem slogu. Dana ... arrow

Postojna - Majlont

Postojna je po vsem svetu znana zaradi znamenite Postojnske jame. Mesto je upravno središče občine Postojna. Leži na položnem pobočju nad dnom vzhodnega dela Spodnje Pivke, pod južnim robom Postojnskih vrat. Tukaj vodijo stara cesta, železnica in avtocesta iz smeri Ljubljane. Postojna z okolico je bila naseljena že v najstarejših obdobjih zgodovine. O prvih naselitvah na tem predelu pričajo najdbe iz P ... arrow

Ptuj - Staro mestno jedro

Ptuj ima lepo in zanimivo staro mestno jedro. Nad mestom se ponosno dviguje Ptujski grad, kjer je danes sedež Pokrajinskega muzeja Ptuj. V starem mestnem jedru si lahko ogledate Minoritski trg, Slovenski trg, Mestni trg, Dravsko ulico in drugo. Na Slovenskem trgu izstopa predvsem cerkev sv. Jurija in Orfejev spomenik. V tem delu je tudi Hotel Mitra, ki je znan po tematsko opremljenih sobah v petih stilih ... arrow

Radeče - Staro mestno jedro

Radeče so zanimivo mesto pod pobočji zasavskega Kuma, v soteski Sopote in ob bregovih reke Save. Edinstvena geografska lega je tem krajem pustila poseben pečat. Gospodarski razvoj in življenje prebivalcev sta se stalno prilagajala naravnim danostim okolja. Kraj je prava zakladnica naravnih, umetnostnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot ter etnografske zapuščine. V čudovitem starem mestnem jedru se ... arrow

Radovljica - Staro mestno jedro

Pri vstopu v staro jedro nas pričaka poznosrednjeveški obrambni jarek, ki je bil v zadnjih letih obnovljen. Na osrednjem mestnem trgu se na vsaki strani nahajajo lepo vzdrževane srednjeveške in renesančne meščanske stavbe. Pomembne so naslednje: rojstna hiša Antona Tomaža Linharta, ogled je mogoč le od zunaj, Vidičeva hiša iz leta 1634, Lectarjeva hiša, v kateri je najstarejša radovljiška gostilna, grašč ... arrow

Rateče

Rateče so manjša vas, ki spada v Občino Kranjska Gora. Vas leži v zgornjem delu Zgornjesavske doline, ob tromeji z Avstrijo in Italijo. Nasproti Rateč se nahaja dolina Planica, ki je znana kot zibelka smučarskih poletov. V preteklosti je v Ratečah zaradi ostrega podnebja prevladovala predvsem živinoreja, ki je bila povezana s pašništvom v planinah. Od kultur pa dobro uspeva krompir, ki mu po domače pra ... arrow

Rogatec - Trg

Rogatec je zanimivo naselje, ki se nahaja na vzhodnem delu Slovenije. Je del Občine Rogatec, ki meji na sosednjo Republiko Hrvaško. Naselja v občini so razporejena v tri krajevne skupnosti, ki so Rogatec, Donačka Gora in Dobovec. Na tem področju se skrivajo dragoceni biseri kulturne in naravne dediščine. Rogatec leži ob sotočju Sotle in potoka Draganja. Ime verjetno izvira iz besede rog po bližnji Dona ... arrow

Šentrupert

Šentrupert je manjše gručasto naselje, ki se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Kraj leži na severnem robu slikovite Mirnske doline in je sedež Občine Šentrupert. Ime je naselje dobilo po svetemu Rupertu, ki je zavetnik župnijske gotske cerkve. V Šentrupertu z bližnjo okolico so naslednje kulturne znamenitosti: velika cerkev sv. Ruperta, ki stoji sredi trškega naselja, grad Škrljevo, kapela Žalostne ... arrow

Sevnica - Staro mestno jedro

Sevnica je razpotegnjeno mesto ob reki Savi z okoli 5.000 prebivalci. Mesto je obrtno, industrijsko, kulturno, trgovsko, upravno središče občine Sevnica. Nemško ime Sevnice in sicer Liechtenwald se prvič omeni v poznem srednjem veku leta 1275. Trške pravice so bile naselju podeljene leta 1322. Sevnica je postala mesto leta 1959. Staro mestno jedro se nahaja pod mogočnim gradom Sevnica, ki leži na vrhu ... arrow

Slovenj Gradec - Staro mestno jedro

Slovenj Gradec ima čudovito ohranjeno staro mestno jedro, ki je do danes ohranilo svojo srednjeveško zasnovo, zato je pomemben urbanistični spomenik. Stavbe nosijo podobo iz 19. stoletja. Slovenj Gradec so ustanovili grofje Andeški. Kot trg se prvič omenja leta 1251. Slovenj Gradec ima dva večja trga: Trg svobode in Glavni trg. V mestnem jedru si lahko ogledamo mnogo znamenitosti kot so Sokličev muzej, c ... arrow

Slovenska Bistrica - Staro mestno jedro

Slovenska Bistrica je eno starejših mest v Sloveniji. Spanheimi so bili v prvi polovici 13. stoletja prvi znani lastniki kraja. Prvotno naselje se je razvilo na stičišču cest v smereh današnjega Ptuja, Maribora in Celja. Poselitev sega že v antično in še v starejša obdobja. V srednjem veku se je širilo iz prvotnega Gradišča v prostor današnje poselitve. Prvi pisni dokument izhaja iz leta 1227, kjer se kr ... arrow

Šmartno

Šmartno je ena izmed najlepših vasic v središču Goriških brd. Zgrajena je na ostankih rimskega oporišča. V pisnih virih je bila prvič omenjena leta 1317. Obzidje s stolpi so zgradili za obrambo pred turškimi vpadi v prvi polovici 16. stoletja. Nekdaj so imeli tukaj posesti goriški grofje, po smrti zadnjega pa je Goriško podedoval habsburški cesar Maksimiljan. Šmartno je vključeno v sklop protiturških tab ... arrow

Šoštanj - Staro mestno jedro

Šoštanj je manjše mesto, ki se je razvilo ob reki Paki na zahodnem delu Šaleške doline. Na mesto nas že od daleč opozarjajo dimniki in hladilniki največje slovenske Termoelektrarne Šoštanj. Prve omembe kraja segajo že v leto 1200, trške pravice pa je dobil v 14. stoletju. Mesto je postalo leta 1911. Šoštanj je bil nekdaj pomembnejši kraj od sosednjega Velenja, kar je razvidno iz srednjeveške zasnove sred ... arrow

Štanjel

Štanjel je eno od najstarejših naselij na Krasu. Je slikovita vasica, ki se nahaja na pobočju griča Turn. Zaradi ugodne prometne in strateške lege je bil Štanjel pomemben že v predantičnem obdobju. V srednjem veku je bilo naselje zaradi turških vpadov zavarovano z obzidjem. Dokončno podobo so kraju dali grofje Cobenzli konec 17. stoletja. Za Štanjel so značilne ozke ulice, ki se razširijo v trge s kamnit ... arrow

Trbovlje - Trg Franca Fakina

Trbovlje so največje mesto v Zasavju. So gospodarsko, upravno in kulturno središče Zasavja. Raztezajo se v okoli 6 km dolgi in ozki dolini Trboveljščice z večinoma strnjeno zazidavo. Mesto je nastalo z združevanjem več starejših naselij prvotnega kmečkega območja, v katero so najprej postavili delavske kolonije, po 2. svetovni vojni pa še moderne stanovanjske soseske. Na Trgu Franca Fakina v Zgornjih Trb ... arrow

Tržič - Staro mestno jedro

Tržič je mesto, ki se nahaja v sotočju Bistrice in Mošenika. Leta 1492 je cesar Friderik III. povzdignil takratni Tržič iz vasi v trg. Od leta 1985 je mesto zavarovano kot kulturni spomenik. V požaru leta 1811 je bilo uničenih več kot 200 hiš in delavnic. Takrat so ob obnovi mesta izdali poseben predpis, ki je določal obvezno namestitev kovinskih vrat in polken, ki so postala prava evropska posebnost. Vs ... arrow

Velenje - Staro Velenje

Velenje je upravno, politično, gospodarsko in kulturno središče Šaleške doline. Dolino imenujejo tudi dolina gradov. Mesto se je razvilo ob vznožju strmega griča, na katerem stoji mogočen Velenjski grad. Pod Velenjskim gradom se skriva naselbina, kjer se je ohranilo le še ducat starih hiš. Ta del se imenuje Staro Velenje. Mesto Velenje se kot trg omenja že leta 1264. Spada med najstarejše srednjeveške tr ... arrow

Vipava

Vipava se nahaja v zgornjem delu Vipavske doline. Mesto v zavetju Nanosa na zahodnem in južnem obrobju obdaja razgiban in slikoviti svet Vipavskih brd, ki nudi odlične pogoje za uspevanje vinske trte. Tradicija vinogradništva sega daleč v pretekle čase. Vipava je bila poseljena že v rimskem obdobju, v pisnih virih pa je prvič omenjena leta 1376. Mesto ima zanimivo in lepo ohranjeno staro mestno jedro. V ... arrow

Vipavski Križ

Vipavski križ je slikovita vasica, ki leži na gričku sredi Vipavske doline. Križ je eden izmed najbolj dragocenih in pomembnih spomenikov kulturne dediščine, ki je tudi pod spomeniškim varstvom. Prvotna prazgodovinska naselbina je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1252, razcvet pa je kraj doživel po letu 1532, ko je dobil mestne pravice. Z obzidjem so ga Goriški grofje obdali že leta 1482. Območj ... arrow

Višnja Gora - Staro mestno jedro

Višnja Gora je slikovito naselje, ki spada v občino Ivančna Gorica. Nahaja se ob avtocesti med Ljubljano in Novim mestom. Mestece se je razvilo na griču pod hribom, kjer je nekdaj stal grad Weichselberg (Stari grad), ki je že precej časa v razvalinah. Simbol mesta predstavlja polž, ki je priklenjen na verigo. V starem mestnem jedru se na Mestnem trgu nahaja cerkev sv. Ane, Mestna hiša iz leta 1892, nekda ... arrow

Vransko

Vransko je zadnje večje naselje, ki leži na zahodnem delu Spodnje Savinjske doline. Kraj predstavlja središče občine Vransko. V občinskem grbu je ptica vrana, saj naj bi bilo z vranami po stari ljudski pripovedki povezano ime kraja. Skozi Vransko je nekdaj potekala furmanska cesta med Trstom in Dunajem. V Vranskem so že v letu 1573 imeli poštno poslopje, kjer je potekalo prepreganje konj poštnim kočija ... arrow

Vrhnika

Vrhnika je mesto, ki je središče občine Vrhnika. Nahaja se ob stari cesti iz Ljubljane proti Postojni. Leži ob obronkih Pokojiške planote ter na zahodnem robu Ljubljanskega barja. Nastanek in razvoj mesta je povezan z ladjami in prometom po reki Ljubljanici, ki tukaj izvira iz večih kraških izvirov. Vrhnika se nahaja tudi na območju, kjer je najkrajši prehod iz Ljubljanske kotline čez kraške in notranjsk ... arrow

Vrhpolje

Vrhpolje pri Vipavi se razprostira v slikoviti Vipavski dolini, med Nanosom in Kovkom, kjer iz tesne soteske v dolino teče hudournik Bela. Z vasico sta tesno povezani tudi vasici Sanabor in Duplje, ki sta le nekaj kilometrov oddaljeni od Vrhpolja. Naselje se v pisnih virih prvič omenja leta 1398. Vaško jedro se je izoblikovalo okoli sedanje stare cerkve v Brithu v 14. stoletju, še sedaj pa lahko sledim ... arrow

Vuzenica - Staro mestno jedro

Vuzenica se uvrša med najstarejša naselja v Dravski dolini. Gručasto naselje se je razvilo na naplavini potoka Crkvenica, na desnem bregu reke Drave. Kraj se prvič omenja leta 1238 in potem leta 1288 kot trg. Vuzenica je nastala v dveh delih, kot starejši Zgornji trg in mlajši Spodnji trg. V naselju so včasih delovali splavarji. Posebna znamenitost Vuzenice je Pistrov grad, katerega zadnji lastnik je bil ... arrow

Zagorje ob Savi - Cankarjev trg

Zagorje ob Savi je razpotegnjeno mesto in občinsko središče v dolini rečice Medije od Podkraja do njenega izliva v reko Savo. Staro mestno jedro se nahaja na pomolu nad sotočjem Kotredeščice in Medije, katerega center je sedanji Cankarjev trg. Na Cankarjevem trgu se nahaja naslednje: župnijska cerkev sv. Petra in Pavla, kip Ivana Cankarja, župnišče, glasbena šola, Osnovna šola Slavnka Gruma, spomenik žrt ... arrow

Žalec - Staro mestno jedro

Žalec je kulturno, upravno in gospodarsko središče Spodnje Savinjske doline. Mestu in okolici dajejo edinstven pečat nasadi hmelja, po katerem je dolina dobila ime dolina zelenega zlata. V kraju je lepo urejen športni park, športna dvorana in tržnica. V pisnih virih se naselje prvič omenja leta 1182, trške pravice pa je dobil leta 1265. V času vpadov Turkov je Žalec utrpel veliko škodo in zaradi tega s ... arrow

Žužemberk - Grajski trg

Žužemberk, osrednje naselje Suhe krajine, se je razvil v zavetju gradu Žužemberk na razgledni terasi nad reko Krko. Ime kraja naj bi bila slovenska izpeljanka iz nemške besede za železovo rudo, ki so jo kopali v bližini. Osrednji trški prostor predstavlja vodnjak, vhodna fasada grajskega objekta ter niz nadstropnih stanovanjskih hiš s kamnitimi portali in z lokali v pritličnem delu. Zgradbe ob ulicah, ... arrow


Naravne znamenitosti

Izviri, vrelci

Izviri

Jame

Jame

Jezera, ribniki

Jezera

Karavanke

Karavanke

Triglavski narodni park

NP Triglav

Parki, arboretumi, vrtovi

Parki

Naravna kopališča, plaže

Plaže

Reke in sotočja

Reke

Slapovi

Slapovi

Soteske, kanjoni, korita

Soteske

Kulturno-zgodovinske znamenitosti

Bazilike, cerkve, kapele

Bazilike

Gradovi, graščine, stolpi, trdnjave, utrdbe

Gradovi

Največja slovenska mesta po velikosti

Mesta

Mestne hiše - Rotovži

Mestne hiše

Muzeji, galerije, razstave

Muzeji

Vojaška pokopališča padlih v 1. sv. vojni

Pokopališča

Samostani

Samostani

Spomeniki, kipi, znamenja

Spomeniki

Stara mestna jedra

Stara jedra

Razno

Kampi

Kampi

Marine, pristanišča

Marine

Kraji za poroko - Poročni kraji

Poročni kraji

Sankališča

Sankališča

Smučišča

Smučišča

Zdravilišča, terme, toplice, wellness

Zdravilišča