Šentjernej z okolico - Konstanjevica na Krki
Jugovzhodna

Šentjernej z okolico

Znamenitosti

Naravne znamenitosti

Kulturno-zgodovinske znamenitosti