Trenta mit Umgebung - Začetek Velikih korit Soče s smeri Vršiča
Gorizia

Trenta mit Umgebung

Sehenswürdigkeiten

Natürliche Sehenswürdigkeiten

Kulturhistorische Sehenswürdigkeiten

Andere