Žalec z okolico - Šempeter v Savinjski dolini - Rimska nekropola
Koroško - savinjska

Žalec z okolico

Znamenitosti

Naravne znamenitosti

Kulturno-zgodovinske znamenitosti