Krajinski park Lahinja - Izvir Lahinje
JugovzhodnaKrajinski park Lahinja

Krajinski park Lahinja 

Kje je Krajinski park Lahinja?

Na spodnjem zemljevidu je prikazan izbran kraj Krajinski park Lahinja s fotografijami znamenitosti/zanimivih krajev v okolici.

Najlepši izleti

Spodaj so navedeni najlepši izleti v okolici izbranega kraja.

Rafting po reki Kolpi

Reka Kolpa je obmejna reka med Slovenijo in Hrvaško, ki izvira na hrvaški strani pod Risnjakom v približno 80 metrov globokem kraškem izviru. Na območju Bele krajine je Kolpa najprej koritasto vrezana z okoli 100 metrov visokimi bregovi, potem se bregovi znižajo do 20 metrov, pri Gribljah pa se Kolpa poplavno razlije proti mestu Metlika. Na koncu se reka zopet koritasto vreže čez južno Žumberško predgorje na vzhodni del proti Ozlju na Hrvaškem. Reka Kolpa in njena okolica je primerna za številne aktivnosti, kot so pohodi ob reki, ogled doline Kolpe z gradom Kostel, Robinzonsko čolnarjenje, spust po re...

Pot: Damelj-Radenci

Pešpot od Damelj do Radencev je najjužnejša slovenska pešpot. Je edinstvena v območju Krajinskega parka Kolpa. Poteka tik ob najdaljši slovenski rivieri – reki Kolpi, mimo izvira Trpotec, ki velja za vodo večne mladosti, do vasi Breg. Tukaj obratuje mlin na reki Kolpi, nedaleč stran pa se nahaja najdaljša belokranjska kraška jama Kobiljača. Mlin z jezom v Bregu predstavlja značilen mlin v kanjonu reke Kolpe. Sodi v skupino vodnih mlinov na kamen s pogonom koles na spodnjo vodo. Danes se uvršča med najstarejše še ohranjene mline ob Kolpi in je edini na celotnem belokranjskem delu Kolpe, ki občasno še obr...

Jama Kobiljača

Jama Kobiljača se nahaja na levem bregu reke Kolpe pod vasjo Špeharji. Kobiljača je s 346 metri rovov ena daljših izvirnih jam ob Kolpi. Ob prelomih je jamo oblikoval potoček, ki ima svoj izvir pod jamskim vhodom, ob visokih vodah pa preplavi jamo. Vodoravni vhodni rov je dokaj prostoren. Stropni del ima veliko kapnikov, vendar pa zaradi večjih temperaturnih sprememb v tem delu jame že razpadajo. Po približno 40 metrih pridemo do plitvega jezera, za katerim se vhodni rov razcepi v Južnega in Severnega. Oba rova sta na določenih mestih zasigana in imata značilno erozijsko obliko. Severni rov se po okoli ...

Breg pri Sinjem Vrhu - Mlin in jez

Breg pri Sinjem Vrhu spada v občino Črnomelj. Je slikovita vasica skozi katero poteka znamenita pešpot od Damelj do Radencev. Tradicionalni pohod organizirajo vsako leto v mesecu maju, udeleženci pa so deležni pristne belokranjske dobrosrčnosti in kulinaričnih dobrot. Mlin z jezom v Bregu predstavlja značilen mlin v kanjonu reke Kolpe. Sodi v skupino vodnih mlinov na kamen s pogonom koles na spodnjo vodo. Danes se uvršča med najstarejše še ohranjene mline ob Kolpi in je edini na celotnem belokranjskem delu Kolpe, ki občasno še obratuje. Po doslej znanih podatkih je bil zasnovan v drugi polovici 18. stol...

Krajinski park Lahinja

Krajinski park Lahinja obsega območje v povirju zgornjega toka reke Lahinje. Nahaja se jugovzhodno od Dragatuša, predvsem na območju vasi Veliki Nerajec in Pusti Gradac. Osrednja naravna znamenitost je reka Lahinja. Tukaj je tudi šest zavarovanih naravnih spomenikov, pet kulturnih spomenikov in dva naravna rezervata, manjši močvirji, ki sta pomembna kot življenjska prostora ogroženih rastlinskih vrst. Na območju najdemo več izvirov in različnih kraških pojavov, ki so značilni za plitvi kras. Ponorna kraška jama Zjot ali Djud je zanimiva zaradi krajšega podzemskega toka, vendar jo težko najdemo, saj je p...

Mitrov tempelj (Mitrej) nad Rožancem

Mitrov tempelj, svetišče rimskega sončnega boga, se nahaja odmaknjen in skrit v gozdiču Judovje nad vasjo Rožanec. Relief, posvečen bogu Mitri, je bil vklesan v steno opuščenega antičnega kamnoloma ob koncu 2. stoletja. Mitraizem, prastara perzijska vera, je v Rimu v 3. stoletju skoraj postal državna vera. Kamnolom je v kraški dolinici, ki jo obdajajo več metrov visoke skalne stene. Mitrej v Rožancu je primer klasične upodobitve Mitrovega darovanja, ko Mitra, klečeč na bikovem hrbtu, ubija mogočno žival. Po legendi je Mitri, rojenemu iz skale, krokar prinesel stvarnikov nasvet, naj za odrešitev na zemlj...


Hoteli, apartmaji in sobe

Booking.com
Dragatuš
od 42.5 €
od 68 €
Destinacija:
Datum prijave:
Datum odjave: