Svetina - Kulturna dediščina - Vas Svetina
Koroško - savinjskaSvetina

Svetina 

Kje je Svetina?

Na spodnjem zemljevidu je prikazan izbran kraj Svetina s fotografijami znamenitosti/zanimivih krajev v okolici.

Najlepši izleti

Spodaj so navedeni najlepši izleti v okolici izbranega kraja.

Svetina

Svetina je slikovito vaško naselje, ki spada v Občino Štore. Občina se razteza med Celjem in Šentjurjem, ob reki Voglajni, ki je levi pritok Savinje ter ob glavni cesti, ki iz smeri mesta Celje vodi v območje Posotelja in na Kozjansko. V občino spadajo naselja Draga, Kanjuce, Javornik, Kompole, Ogorevc, Laška vas pri Štorah, Prožinska vas, Pečovje, Sveti Dol, Šentjanž nad Štorami, Štore in Svetina. Svetina, na 683 m ležeča razložena hribovska vas nad Štorami, se razprostira na širokem prevalu med hriboma Romance in gozdnatim Velikim vrhom, ob cesti iz Štor. Znana je po tem, da je bila po oceni Turisti...

Svetina - Cerkev Marije Snežne

Vas Svetina nad Štorami je značilno razloženo hribovsko naselje, ki se nahaja na širokem prevalu med hriboma Veliki vrh in Romance. Svetina spada v občino Štore, ki se razprostira na večinoma gričevnatem območju ob reki Voglajni, na vzhodnem delu Celjske kotline. Svetina je poznana po tem, da je bila po oceni Turistične zveze Slovenije že dvakrat razglašena za najlepšo gorsko vasico v Sloveniji. V kraju najbolj izstopa romarska cerkev Marije Snežne. Njena posebnost je v tem, da je zgradba že od vsega začetka nepobeljena in neometana. Sedanja cerkev je gotska taborska zgradba, ki je bila zgrajena ob ko...

Grad Rifnik

Grad Rifnik se nahaja na skalnati terasi istoimenskega hriba v naselju Šentjur pri Celju. V neposredni bližini stoji kmetija, mimo katere tudi vodi manjša steza do Rifnika. Od gradu so se do danes ohranile le še razvaline prvotnega grajskega stolpa. V pisnih virih se grad Rifnik prvič omenja leta 1326. V tistem obdobju je Viljem Vrbovški dobil grad v fevd od krškega škofa, ko se mu ga je odpovedal Gebhard Žovneški. Naslednja lastnika sta bila brata Martin in Ivan Mertl – Rifniška. Martin Mertl se leta 1359 omenja kot ministerial Celjskih grofov. Rodbina Celjskih grofov je imela grad v lasti vse do izu...


Hoteli, apartmaji in sobe

Booking.com
Celje
od 13 €
od 144 €
Destinacija:
Datum prijave:
Datum odjave: