Vače - Vaška situla - Vače - Vaška situla
OsrednjeslovenskaVače - Vaška situla

Vače - Vaška situla 

Kje je Vaška situla?

Na spodnjem zemljevidu je prikazan izbran kraj Vaška situla s fotografijami znamenitosti/zanimivih krajev v okolici.

Najlepši izleti

Spodaj so navedeni najlepši izleti v okolici izbranega kraja.

Grad Bogenšperk

Grad Bogenšperk se nahaja ob osrednji cestni povezavi Zasavja in Dolenjske ter spada v Občino Šmartno pri Litiji. Grad je dvonadstropna zgradba s štirimi trakti, ki povezujejo notranje dvorišče in stolpe. Grad Bogenšperk je kulturni spomenik državnega pomena in prostor mnogih kulturnih dogodkov. Zaznamuje ga tudi najdaljša poročna tradicija v tovrstnih objektih v Sloveniji. Zaradi zanimive okolice in svoje lege v središču Slovenije je grad Bogenšperk priljubljena izletniška točka. Ob obisku gradu si je možno ob spremstvu vodnika ogledati muzej, ki predstavlja življenje in delo Janeza Vajkarda Valvasorja...

Šmartno pri Litiji - Cerkev sv. Martina

Šmartno pri Litiji je trško naselje z okoli 1500 prebivalci, ki se nahaja v samem središču Slovenije, le okoli dva kilometra južno od Litije. Naselje leži ob sotočju treh manjših potokov in je obdano z manjšimi vzpetinami, ki so poraščene z gozdovi. Šmartno ob Litiji je pomembno križišče cest, ki povezujejo Zasavje, Ljubljano in Dolenjsko. Že Janez Vajkard Valvasor omenja, da je bilo tukaj mnogo obrtnikov, predvsem krznarjev, usnjarjev, furmanov in kovačev. Sredi glavnega trga se nahaja lepa neogotska katedrala (1901). Cerkev sv. Martina se kot podružnica prafare v Šentvidu pri Stični prvič omenja že ...

Litija - Valvazorjev trg

Litija je mesto, ki se je razvilo iz nekdaj pomembne brodarske postojanke na reki Savi. Po njej je nekoč potekala pestra trgovska pot med Ljubljano, Trstom in Hrvaško. Litija se prvič omenja leta 1145, trške pravice pa je dobila v 14. stoletju. Mestne pravice je Litija dobila leta 1952. Pravokoten vzdolžen Valvazorjev trg se nahaja v starem mestnem jedru. Na njegovem zahodnem delu je dvorec Turn ali Farbarjev grad iz 16. stoletja. Dvorec je močno prezidan, na njegovem pročelju se je ohranila sončna ura. Na vzhodni strani trga je župnijska cerkev sv. Miklavža. V bližini trga si lahko ogledamo tudi nasled...

Vače

Vače so manjše naselje, ki spadajo v Občino Litija. Ležijo na prisojnem nagnjenem območju pod pobočji Zasavske gore in Slivne. Vače so bile v pisnih virih prvič omenjene leta 1296, v 15. stoletju pa so dobile trške pravice. Znane so bile kot središče fužinarstva in rudarstva. Na sejmih so vaščani prodajali lanene vrvi za brodarje in kovinske izdelke. Grad, v katerem so prebivali vazali oglejskih škofov, je bil porušen leta 1515 v kmečkem uporu. Vače so znane kot eno najpomembnejših in najbogatejših najdišč prazgodovinske železnodobne kulture na Slovenskem. Med najdbami je najbolj znana vaška situla, ki ...

Šmartno pri Litiji

Šmartno pri Litiji je manjše naselje z razpoznavnim starim jedrom. Naselje se nahaja v manjši kotlini, približno 3 km jugovzhodno od Litije in je središče Občine Šmartno pri Litiji. Litija je postala pomembnejša od Šmartnega potem, ko je bila skozi Litijo speljana Južna železnica. Šmartno je bilo že iz davnine šolsko, župnijsko in upravno središče z razvito obrtno dejavnostjo. Staro jedro se je razvilo na trgu okoli neogotske cerkve sv. Martina, ki so jo zgradili v letih med 1899 in 1901 po načrtih znanega arhitekta Adolfa Wagnerja. Cerkev ima dve baročni kapeli in gotski, baročno rebrast obok. Znači...

Slivna - GEOSS

Slivna je manjše naselje pri Vačah, ki spada v Občino Litija. Spodnja Slivna je del naselja Slivna, kjer se nahaja geometrično središče Slovenije (GEOSS). Geoss predstavlja težišče Slovenije, ker se središče nepravilnemu liku države ne da določiti. Projekt Geoss je nastal leta 1981 na pobudo tedanjega župana Litije Jožeta Dernovška. Javnosti je bil svečano izročen 4. julija leta 1982. Celotno območje Geossa obsega okoli 800 m2, ogledamo pa si lahko naslednje: pomnik Geoss, granitni steber z različnimi podatki (državni grb, izklesan obris Slovenije, verzi Prešernove zdravljice in drugo), spomenik Rodolju...

Vače - Vaška situla

Vače so zanimivo naselje, ki so del Občine Litija. V pisnih virih so bile prvič omenjene leta 1296, v 15. stoletju pa so dobile trške pravice. Vače so znane kot eno najpomembnejših in najbogatejših najdišč prazgodovinske železnodobne kulture na Slovenskem. Med najdbami je najbolj znana vaška situla, ki jo je leta 1882 našel kmet Janez Grilc, samouki ljubitelj starinoslovja. Povečan model situle si lahko ogledamo v vasi Klenik, original pa je shranjen v Narodnem muzeju Slovenije. Halštatska umetnina je verjetno nastala na prelomu iz 6. v 5. stoletje p. n. št. Plašč vaške situle je razdeljen v tri pasove,...


Hoteli, apartmaji in sobe

Booking.com
Vače
od 78 €
Destinacija:
Datum prijave:
Datum odjave: