Moravske Toplice - Športni center - Športni center
Podravsko - pomurskaMoravske Toplice - Športni center

Moravske Toplice - Športni center

Moravske Toplice - Športni center
Športni center
Športni center

Fotografija: 3071-0

Nogometno igrišče
Nogometno igrišče

Fotografija: 3071-1

Košarkaško igrišče
Košarkaško igrišče

Fotografija: 3071-2

Nogometno igrišče v Moravskih Toplicah
Nogometno igrišče v Moravskih Toplicah

Fotografija: 3071-3

Moravske Toplice - Nogometno igrišče
Moravske Toplice - Nogometno igrišče

Fotografija: 3071-4

Tenis igrišča
Tenis igrišča

Fotografija: 3071-5

Tenis igrišča v Moravskih Toplicah
Tenis igrišča v Moravskih Toplicah

Fotografija: 3071-6

Peš pot v bližini športnih igrišč
Peš pot v bližini športnih igrišč

Fotografija: 3071-7

Pogled na tenis igrišča in cerkev v Moravskih Toplicah
Pogled na tenis igrišča in cerkev v Moravskih Toplicah

Fotografija: 3071-8

Informacije, izleti, ...

Podatki

Občina: DOBROVNIK (1291 prebivalcev)

Naselja v občini:

Dobrovnik (958 prebivalcev), Strehovci (218), Žitkovci (115)


Občina: MORAVSKE TOPLICE (5826 prebivalcev)

Naselja v občini:

Moravske Toplice (785 prebivalcev), Bogojina (555), Martjanci (521), Filovci (492), Sebeborci (454),

Tešanovci (346), Vučja Gomila (269), Selo (250), Ivanci (235), Noršinci (232), Andrejci (204), Mlajtinci (189), Fokovci (175), Prosenjakovci (163), Ivanovci (138), Motvarjevci (134), Suhi Vrh (124), Lukačevci (74), Čikečka vas (64), Kančevci (57), Ratkovci (55), Krnci (53), Lončarovci (52), Bukovnica (45), Središče (42), Berkovci (41), Ivanjševci (39), Pordašinci (38)