Bazilike, cerkve, kapele
Slovenske Konjice - Cerkev sv. Jurija - Cerkev sv. Jurija
Koroško - savinjskaSlovenske Konjice - Cerkev sv. Jurija

Slovenske Konjice - Cerkev sv. Jurija 

Kje je Cerkev sv. Jurija?

Na spodnjem zemljevidu je prikazan izbran kraj Cerkev sv. Jurija s fotografijami znamenitosti/zanimivih krajev v okolici.

Najlepši izleti

Spodaj so navedeni najlepši izleti v okolici izbranega kraja.

Žička kartuzija (Samostan Žiče)

Žička Kartuzija se nahaja v dolini sv. Janeza Krstnika, v bližini naselja Žič, v občini Slovenske Konjice. Žička Kartuzija je bila kartuzijanski samostan. Njen ustanovitelj je bil štajerski mejni grof Otokar III. Traungavec. Ta si je zadal nalogo, da ustanovi domovanje menihov iz Velike kartuzije na Francoskem. Z gradnjo prvih poslopij so začeli okoli leta 1160. Naselbina je bila sprva urejena po vzoru francoskih kartuzij, kar pomeni, da sta obstajala dva samostana. V zgornjem samostanu – Žički Kartuziji, z veliko cerkvijo sv. Janeza Krstnika, so živeli menihi z zelo strogim redovnim življenjem. Bratje,...

Slovenske Konjice - Cerkev sv. Jurija

Mesto Slovenske Konjice se nahaja v Zgornji Dravinjski dolini. Kraj ima mestno jedro sestavljeno iz starega mestnega območja, ki ga predstavlja Stari trg in novega mestnega območja, ki je Mestni trg. Nadžupnijska cerkev svetega Jurija zaključuje podobo Starega trga in s svojo veličastno podobo daje mestu pomemben pečat. Pražupnija Konjice se v pisnih virih prvič omenja leta 1146. Na mestu sedanje cerkve je bila nekdaj še starejša prvotna cerkev, ki se ni ohranila. Glavna ladja, ki predstavlja najstarejši cerkveni del, je bila sezidana v 12. ali 13. stoletju. H glavni ladji je bila pred letom 1369 na...

Slovenske Konjice - Mestni trg

Slovenske Konjice so manjše mesto, ki se nahaja v Zgornji Dravinjski dolini. Kraj je sedež istoimenske občine, upravne enote in nadžupnije. Naselje leži ob severnem vznožju Konjiške gore, na prehodu naplavne ravnine ob reki Dravinji v vinorodno gričevje, pod južnimi obronki podpohorskega območja Dravinjskih goric. Slovenske Konjice so bile sedež prafare že v 12. stoletju, v pisnih virih se prvič omenjajo leta 1146, trg pa je kraj postal okoli leta 1251. Mestno jedro je sestavljeno iz starega in novega mestnega območja. Stari trg predstavlja stari del mesta, Mestni trg pa predstavlja novejši del mesta,...

Konjiški grad

Grad Konjice je kulturni spomenik državnega pomena. Nahaja se na kopastem hribu nad Slovenskimi Konjicami, nad naseljem Zgornja Pristava in severnim vznožjem Konjiške gore. Grad je bil nekdaj ena najbolj imenitnih in največjih zgradb na območju Štajerske. Njegovi ostanki še vedno spadajo med najbolj pomembne grajske razvaline. Grad Konjice ima romansko jedro, ki je danes še komaj opazno. V zahodnem območju ruševin v spodnjih zidovih so razvidni romanski zidovi in romanski je še stolpič, ki stoji v sredini ruševin. Zidovje je večinoma iz gotskega obdobja. V to obdobje se še posebej uvrščata obrambni zi...


Hoteli, apartmaji in sobe

Booking.com
Slovenske Konjice
od 73.04 €
od 93.82 €
Slovenske Konjice
od 60 €
Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
Destinacija:
Datum prijave:
Datum odjave: