Radovljica - Mali House - Radovljica - Malijeva hiša
Upper CarniolaRadovljica - Mali House

Radovljica - Mali House

Interactive map with sightsPhotos

Mali House - Radovljica - Mali House

Photo: 485-0

Radovljica - Mali House
Mali House - Mali House

Photo: 485-1

Mali House
Mali House - Mali (Bezuljnek) House with pillory

Photo: 485-2

Mali (Bezuljnek) House with pillory
Mali House - Pillory

Photo: 485-3

Pillory
Mali House - Entrance into Mali House in Radovljica

Photo: 485-4

Entrance into Mali House in Radovljica

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Radovljica
Radovljica
from 60 €
from 89 €
Radovljica
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: RADOVLJICA (18872 population)

Settlements in the municipality:

Radovljica (6077 population), Lesce (2806), Begunje na Gorenjskem (996), Kropa (752), Kamna Gorica (530),

Lancovo (506), Brezje (474), Ljubno (447), Mošnje (435), Zapuže (387), Posavec (383), Zgoša (369), Vrbnje (357), Podnart (316), Hlebce (276), Črnivec (258), Hraše (240), Poljče (203), Ovsiše (203), Nova vas pri Lescah (199), Spodnja Lipnica (191), Otoče (187), Zgornja Lipnica (181), Dvorska vas (173), Zgornja Dobrava (156), Brezovica (137), Srednja Dobrava (128), Dobro Polje (126), Poljšica pri Podnartu (118), Spodnji Otok (112), Studenčice (108), Češnjica pri Kropi (102), Gorica (89), Zaloše (83), Mišače (71), Prezrenje (70), Zgornji Otok (63), Slatna (62), Vošče (53), Brda (48), Lipnica (47), Spodnja Dobrava (46), Rovte (43), Mlaka (37), Globoko (37), Dobravica (35), Peračica (34), Zadnja vas (33), Ravnica (31), Praproše (30), Srednja vas (23), Noše (4)