Crnomelj with neighbourhood - Staro mestno jedro Črnomlja
Southeast Slovenia

Crnomelj with neighbourhood

Now
;;light
21
Tomorrow
mostClear;;light
9 24
25.05.2024
prevCloudy;;light
8 25

Interactive map with sights

Most Beautiful Trips

Crnomelj with neighbourhood - Lahinja Landscape Park <br> The source of the Lahinja River

Photo: 4620-0

Lahinja Landscape Par...

The source of the Lahinja River
Crnomelj with neighbourhood - Crnomelj <br> The old town centre of Crnomelj

Photo: 4802-0

Crnomelj

The old town centre of Crnomelj
Crnomelj with neighbourhood - Crnomelj <br> Komenda

Photo: 4802-3

Crnomelj

Komenda
Crnomelj with neighbourhood - Crnomelj <br> The Stonic Castle

Photo: 4802-7

Crnomelj

The Stonic Castle
Crnomelj with neighbourhood - Crnomelj <br> The Church of the Holy Spirit

Photo: 4802-17

Crnomelj

The Church of the Holy Spirit
Crnomelj with neighbourhood - Mitra Temple (Mitrej) above Rozanc <br> Mitra Temple (Mitrej) above Rozanec

Photo: 4810-0

Mitra Temple (Mitrej)...

Mitra Temple (Mitrej) above Rozanec
Crnomelj with neighbourhood - Radenci at Kolpa

Photo: 4831-0

Crnomelj with neighbourhood - Radenci at Kolpa <br> Bathing area at mill

Photo: 4832-0

Radenci at Kolpa

Bathing area at mill

Crnomelj with neighbourhood - Radenci at Kolpa <br> Radenci at Kolpa - Kanu Kamp

Photo: 4833-0

Radenci at Kolpa

Radenci at Kolpa - Kanu Kamp
Crnomelj with neighbourhood - Breg pri Sinjem Vrhu <br> Mill and dam

Photo: 4835-0

Breg pri Sinjem Vrhu

Mill and dam

Crnomelj with neighbourhood - Kobiljaca Cave

Photo: 4836-0

Crnomelj with neighbourhood - Kot pri Damlju

Photo: 4837-0

Crnomelj with neighbourhood - Damelj

Photo: 4839-0

Crnomelj with neighbourhood - Walking Trail: Damelj-Radenci <br> Kolpa River

Photo: 4841-30

Data

Municipality: ČRNOMELJ (14313 population)

Settlements in the municipality:

Črnomelj (5573 population), Kanižarica (593), Lokve (524), Griblje (340), Tribuče (317),

Vinica (243), Dragatuš (239), Tanča Gora (209), Dobliče (179), Hrast pri Vinici (160), Stražnji Vrh (159), Blatnik pri Črnomlju (151), Ručetna vas (150), Drenovec (138), Zilje (127), Jelševnik (123), Učakovci (119), Butoraj (116), Vojna vas (115), Preloka (111), Adlešiči (109), Dragovanja vas (109), Petrova vas (109), Svibnik (108), Sečje selo (106), Vranoviči (104), Obrh pri Dragatušu (98), Rodine (97), Marindol (93), Čudno selo (93), Dolenjci (91), Stari trg ob Kolpi (89), Nova Lipa (88), Podklanec (86), Stara Lipa (86), Belčji Vrh (86), Bojanci (85), Sela pri Dragatušu (83), Tušev Dol (80), Zapudje (77), Grič pri Dobličah (77), Sela pri Otovcu (73), Sinji Vrh (69), Doblička Gora (67), Mavrlen (65), Bedenj (65), Cerkvišče (64), Desinec (64), Podlog (63), Veliki Nerajec (63), Jerneja vas (63), Dolenja vas pri Črnomlju (63), Kvasica (58), Vrhovci (55), Rožanec (54), Perudina (54), Rožič Vrh (49), Otovec (49), Mali Nerajec (49), Golek pri Vinici (49), Pribinci (49), Velika Lahinja (47), Gorenjci pri Adlešičih (47), Naklo (46), Balkovci (44), Jankoviči (43), Fučkovci (43), Žuniči (42), Ogulin (42), Gornji Suhor pri Vinici (41), Mihelja vas (41), Dolenji Suhor pri Vinici (41), Sodevci (41), Golek (38), Vukovci (38), Drežnik (37), Hrib (37), Brdarci (36), Damelj (35), Dolnja Paka (34), Talčji Vrh (33), Gornja Paka (30), Paunoviči (30), Pusti Gradec (29), Mala Lahinja (28), Zorenci (27), Gorenji Radenci (27), Srednji Radenci (27), Zagozdac (27), Deskova vas (26), Purga (26), Šipek (25), Dolenji Radenci (25), Velika sela (24), Gorenja Podgora (24), Knežina (23), Rim (23), Pavičiči (22), Breznik (21), Dalnje Njive (21), Prelesje (17), Miliči (16), Dragoši (16), Draga pri Sinjem Vrhu (16), Špeharji (13), Kovača vas (13), Zajčji Vrh (13), Močile (12), Zastava (12), Mala sela (12), Kot pri Damlju (10), Kovačji Grad (10), Gorica (9), Dolenja Podgora (8), Pobrežje (8), Črešnjevec pri Dragatušu (4), Selce pri Špeharjih (2), Breg pri Sinjem Vrhu (2), Dečina (2), Kot ob Kolpi (1), Bistrica (1), Miklarji (0)