Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) - Mestni trg
Carinthia - Savinja RegionSlovenske Konjice - Mestni trg (Town Square)

Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square) 

Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square)
Slovenske Konjice - Mestni trg (Town Square)
Today
mostClear;;light
9 25
Tomorrow
partCloudy;RA;light
11 25
12.05.2021
prevCloudy;RA;light
13 17
Mestni trg (Town Square)
Mestni trg (Town Square)

Photo: 1161-0

Mestni trg in Slovenske Konjice
Mestni trg in Slovenske Konjice

Photo: 1161-1

Mestni trg with the status Woman on horse
Mestni trg with the status Woman on horse

Photo: 1161-2

Statue - Woman on horse
Statue - Woman on horse

Photo: 1161-3

District Court in Slovenske Konjice
District Court in Slovenske Konjice

Photo: 1161-4

Culture home
Culture home

Photo: 1161-5

Hotel Dravinja
Hotel Dravinja

Photo: 1161-6

Bridge over the Dravinja River
Bridge over the Dravinja River

Photo: 1161-7

Stari trg (Old Square) on the other side of the bridge
Stari trg (Old Square) on the other side of the bridge

Photo: 1161-8

Horse - Symbol of Slovenske Konjice
Horse - Symbol of Slovenske Konjice

Photo: 1161-9

Dravinja River
Dravinja River

Photo: 1161-10

View of Mestni trg
View of Mestni trg

Photo: 1161-11

Post Office Slovenske Konjice
Post Office Slovenske Konjice

Photo: 1161-12

Slovenske Konjice - Mestni trg
Slovenske Konjice - Mestni trg

Photo: 1161-13

Sculpture
Sculpture

Photo: 1161-14

Konus
Konus

Photo: 1161-15

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Slovenske Konjice
from 60 €
Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
from 43.39 €
from 68.18 €
Slovenske Konjice
from 46 €
from 64 €
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: SLOVENSKE KONJICE (14848 population)

Settlements in the municipality:

Slovenske Konjice (5092 population), Loče (644), Žiče (599), Bezina (587), Draža vas (525),

Tepanje (518), Škalce (455), Vešenik (430), Spodnje Preloge (354), Zbelovska Gora (326), Zbelovo (253), Mlače (247), Zeče (239), Polene (239), Lipoglav (235), Gabrovnik (217), Konjiška vas (216), Spodnje Grušovje (200), Ličenca (188), Klokočovnik (184), Sveti Jernej (184), Zgornja Pristava (175), Tepanjski Vrh (153), Preloge pri Konjicah (152), Breg pri Konjicah (149), Spodnje Laže (144), Zgornje Laže (134), Dobrnež (113), Koble (112), Blato (110), Stare Slemene (109), Brezje pri Ločah (109), Sojek (105), Kamna Gora (102), Tolsti Vrh (101), Brdo (86), Dobrava pri Konjicah (85), Škedenj (75), Selski Vrh (74), Nova vas pri Konjicah (74), Kraberk (70), Novo Tepanje (64), Strtenik (62), Gabrovlje (59), Mali Breg (58), Podpeč ob Dravinji (58), Suhadol (53), Petelinjek pri Ločah (44), Štajerska vas (44), Kolačno (43), Spodnja Pristava (38), Perovec (37), Penoje (36), Spodnji Jernej (28), Prežigal (21), Podob (17), Ostrožno pri Ločah (17), Špitalič pri Slov. Konjicah (5)

Count: 1