Basilicas, churches, chapels
Slovenske Konjice - Church of St. George - Cerkev sv. Jurija
Carinthia - Savinja RegionSlovenske Konjice - Church of St. George

Slovenske Konjice - Church of St. George 

Slovenske Konjice - Church of St. George
Today
mostClear;;
-4 5
Tomorrow
mostClear;;
-3 6
27.01.2022
partCloudy;;light
-2 8
Slovenske Konjice with the Church of St. George
Slovenske Konjice with the Church of St. George

Photo: 1166-0

Church of St. George at the end of Stari trg
Church of St. George at the end of Stari trg

Photo: 1166-1

Church of St. George
Church of St. George

Photo: 1166-2

Church of St. George with the Baroque Rosary Chapel
Church of St. George with the Baroque Rosary Chapel

Photo: 1166-3

Baroque Chapel
Baroque Chapel

Photo: 1166-4

Sundial
Sundial

Photo: 1166-5

Church tower from 13th century
Church tower from 13th century

Photo: 1166-6

Entrance
Entrance

Photo: 1166-7

Old tombstone
Old tombstone

Photo: 1166-8

Tombstone engraved into the Church of St. George
Tombstone engraved into the Church of St. George

Photo: 1166-9

Neighbourhood of the Church of St. George in Slovenske Konjice
Neighbourhood of the Church of St. George in Slovenske Konjice

Photo: 1166-10

Curacy
Curacy

Photo: 1166-11

Culture monument - Curacy
Culture monument - Curacy

Photo: 1166-12

Mary's column
Mary's column

Photo: 1166-13

Plague column
Plague column

Photo: 1166-14

Small horse
Small horse

Photo: 1166-15

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Slovenske Konjice
from 73.04 €
from 93.82 €
Slovenske Konjice
from 60 €
Slovenske Konjice
Slovenske Konjice
Destination:
Check-in:
Check-out:

Data

Municipality: SLOVENSKE KONJICE (14848 population)

Settlements in the municipality:

Slovenske Konjice (5092 population), Loče (644), Žiče (599), Bezina (587), Draža vas (525),

Tepanje (518), Škalce (455), Vešenik (430), Spodnje Preloge (354), Zbelovska Gora (326), Zbelovo (253), Mlače (247), Zeče (239), Polene (239), Lipoglav (235), Gabrovnik (217), Konjiška vas (216), Spodnje Grušovje (200), Ličenca (188), Klokočovnik (184), Sveti Jernej (184), Zgornja Pristava (175), Tepanjski Vrh (153), Preloge pri Konjicah (152), Breg pri Konjicah (149), Spodnje Laže (144), Zgornje Laže (134), Dobrnež (113), Koble (112), Blato (110), Brezje pri Ločah (109), Stare Slemene (109), Sojek (105), Kamna Gora (102), Tolsti Vrh (101), Brdo (86), Dobrava pri Konjicah (85), Škedenj (75), Selski Vrh (74), Nova vas pri Konjicah (74), Kraberk (70), Novo Tepanje (64), Strtenik (62), Gabrovlje (59), Mali Breg (58), Podpeč ob Dravinji (58), Suhadol (53), Štajerska vas (44), Petelinjek pri Ločah (44), Kolačno (43), Spodnja Pristava (38), Perovec (37), Penoje (36), Spodnji Jernej (28), Prežigal (21), Ostrožno pri Ločah (17), Podob (17), Špitalič pri Slov. Konjicah (5)